Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2016

13/5/2016 Τακτική συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Χανίων: Στις 17/5/2016

13.05.2016 | Ώρα δημοσίευσης: 02:05

Tακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του  Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 17η του μηνός Μαϊου έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Αιτήματα περί Παραχωρήσεων Κοινοχρήστων Χώρων(Στυλιανή Σκορδά 'Σκηνή χωρίς όρια'-Πολιτιστικό κέντρο ΟΤΕ- -Κέντρο Στέκι Μεταναστών-Σύλλογος Πρόληψης Τροχαίων ατυχημάτων-p-publik)εισηγήτρια αρμόδια Αντιδήμαρχος κ.κ. Βαρβάρα Περράκη , ή αρμόδιοι υπάλληλοι

2. Πραχώρηση κοιν/στου χώρου στη συμβολή Καλεργών και Αρχολέων εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος Γεώργιος Ξανθουδάκης ή αρμόδιος υπάλληλος

3. Αποζημίωση τμήματος κοινωφελούς χώρου(αίτηση κ. Ροδοκανάκη-Τόλια) -εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γιάννης Μαράκης ή αρμόδιος υπάλληλος

4.Αποζημίωση ρυμοτομουμένου ακινήτου -(αίτηση κ.Πυροβολάκη Αντωνίου )εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γιάννης Μαράκης ή αρμόδιος υπάλληλος

5.Αποζημίωση τμ. Οδού (αίτηση κ.Παντελάκης Αντωνιας)εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γιάννης Μαράκης ή αρμόδιος υπάλληλος

6.Προέγκριση άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Χρήστος Βιδάκης)-εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Πουλιδάκης ή αρμόδιος υπάλληλος

7.Προέγκριση άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Αργυρώ Μιστιλίδου))-εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Πουλιδάκης ή αρμόδιος υπάλληλος

8. Εγκριση θέσεων αιγιαλού έτους 2016

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ