Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2016

3/6/2016, Tακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στις 7/6/2016

03.06.2016 | Ώρα δημοσίευσης: 01:06

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 7η του μηνόςΙουνίου έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝεισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Πουλιδάκης ή αρμόδιος υπάλληλος

2.Ανάκληση της υπ'αριθμ. 28/2016 Απόφ. της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και κατεπέκταση της 145/2016 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την τροποποιηση της υπ'αριθμ. 257/2008 αποφαση Δημοτικού συμβουλίου σχετικα με τις προϋποθεσεις και τα δικαιολογητικα χορηγησης καρτων σταθμευσης μονιμων κατοικων.

3..Αιτήματα περί Παραχωρήσεων Κοινοχρήστων Χώρων(Κοινωνικό Στέκι Μεταναστών- Πολιτιστικόςσύλλογος Καμπάνι-ΚΕΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ )εισηγήτρια αρμόδια Αντιδήμαρχος κ.κ. Βαρβάρα Περράκη , ή αρμόδιοι υπάλληλοι

4. Απομάκρυνση ή μη κενωθέντος περιπτέρου στην Δημοτική Ενότητα Σούδας εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος Γεώργιος Πουλιδάκης ή αρμόδιος υπάλληλος

5.Προέγκριση άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Ωρολογά Αντώνιο)-εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Πουλιδάκης ή αρμόδιος υπάλληλος

6.Λήψη απόφ. περί καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος εταιρείας Σ.Γ. ΚΟΥΡΓΙΑΝΤΑΚΗΣεισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Πουλιδάκης ή αρμόδιος υπάλληλος

7. Λήψη απόφ. περί καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος Κων/νου Κουντουράκη εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Πουλιδάκης ή αρμόδιος υπάλληλος

8..Λήψη απόφ. περί καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος Θεοφίλου Κυριακόπουλου εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Πουλιδάκης ή αρμόδιος υπάλληλος

9. Αποζημίωση τμήματος κοινωφελούς χώρου(αίτηση κ. Ροδοκανάκη-Τόλια) -εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γιάννης Μαράκης ή αρμόδιος υπάλληλος

10.Αποζημίωση επικειμένων στο ΟΤ 161 -Σούδα -(αίτηση Μαρακάκη Ευτύχη-Μαρακάκη Εμμ.)εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γιάννης Μαράκης ή αρμόδιος υπάλληλος

11. Ανάκληση της υπ'αριθμ. 64/16 Απόφ. Ε.Π.Ζωής και λήψη νέας.(ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ο.Τ. 140 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 070270 ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ “Π.Ε. 1-Π. ΣΟΥΔΑ”(ΒΙΖΥΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ))εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γιάννης Μαράκης ή αρμόδιος υπάλληλος

12.Ανάκληση της υπ'αριθμ. 28/2016 Απόφ. της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και κατεπέκταση της 145/2016 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την τροποποιηση της υπ'αριθμ. 257/2008 αποφαση Δημοτικού συμβουλίου σχετικα με τις προϋποθεσεις και τα δικαιολογητικα χορηγησης καρτων σταθμευσης μονιμων κατοικων.

 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ