Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2016

8/7/2016, Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στις 12/7/2016

08.07.2016 | Ώρα δημοσίευσης: 01:07

Tακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα διεξαχθεί αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 12η του μηνός Ιουλίου έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου στην Ακτή Παπανικολή

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Ξανθουδάκης ή αρμόδιος υπάλληλος (Μ. Φαραντάκη)

2.Kανονισμός Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Καλλικρατικού Δήμου Χανίων εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Πουλιδάκης ή αρμόδιος υπάλληλος

3 Εισήγηση περί διατήρησης ή μη κενωθέντος περιπτέρου στην οδό Ακτή Κουντουριώτη & Δούκα εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Πουλιδάκης ή αρμόδιος υπάλληλος

4.Αίτημα ΚΝΕ για παραχώρηση Πάρκου Ειρήνης και Φιλίας εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Βαρβάρα Περράκη ή αρμόδιος υπάλληλος

5. Αίτημα Γαρυφαλή Ανδρέα περί παραχώρησης χώρου παραλίας Χρυσής Ακτής για πραγματοποίηση Beach party

6. Αίτημα Mουσικού Συνόλου VAMOS περί παραχώρησης Τάφων Βενιζέλων ή προμαχώνα San Salvatore εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Βαρβάρα Περράκη ή αρμόδιος υπάλληλος

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ