Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2016

8/8/2016, Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στις 12/8/2016

08.08.2016 | Ώρα δημοσίευσης: 14:06

Τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 12η του μηνός Aυγούστου έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Αίτημα περί παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου Ναυταθλητικού Κέντρου Σούδας εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Βαρβάρα Περράκη ή αρμόδιος υπάλληλος

2.Αίτημα περί παραχώρησης κοινόχρηστου Πάρκου Ειρήνης & Φιλίας εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Βαρβάρα Περράκη ή αρμόδιος υπάλληλος

3.Αίτημα περί παραχώρησης κοινόχρηστου αύλειο χώρου Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής Χαλέπας εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Βαρβάρα Περράκη ή αρμόδιος υπάλληλος

4.Αίτημα περί παραχώρησης κοινόχρηστου Θεάτρου Sun Salvatore εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Βαρβάρα Περράκη ή αρμόδιος υπάλληλος

5.Λήψη απόφασης για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος -ΤΑΤΑΡΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΟ- εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Πουλιδάκης ή αρμόδιος υπάλληλος

6.Ανάκληση άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος Κων/νου Βρυωνάκη

7. Αποζημίωση τμ. κοινωφελούς χώρου (Ροδοκανάκη -Τόλια Αναστασίας)εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Μαράκης ή αρμόδιος υπάλληλος

8. Αποζημίωση τμ. Κοινωφελού χώρου (Κουτσαυτάκη Νικόλαου)εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Μαράκης ή αρμόδιος υπάλληλος

9.Απαλλοτρίωση για διάνοιξη οδού Καράφα αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Μαράκης ς ή αρμόδιος υπάλληλος

10.Αποζημίωση τμ. Κοινοχρήστου χώρου -Γεωργουδάκη Ιωάννη εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Μαράκης ή αρμόδιος υπάλληλος

11. Καταβολή αποζημίωσης γής στην ιδιοκτησία Νικητάκη -Χριστοδούλου Ειρήνης εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Μαράκηςς ή αρμόδιος υπάλληλος

12. Αιτήματα περί διαγραφής προστίμων εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Μαράκης ς ή αρμόδιος υπάλληλος

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ