Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2016

25/8/2016, Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στις 26/8/2016

25.08.2016 | Ώρα δημοσίευσης: 01:08

Έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα διεξαχθεί αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 26η του μηνός Aυγούστου έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

1

Οριστική παύση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος Χαράλαμπου Πουλιουδοβάρδα. Εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Πουλιδάκης ή αρμόδιος υπάλληλος

2

Οριστική παύση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος Αικατερίνης Κουτσούκου. Εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Πουλιδάκης ή αρμόδιος υπάλληλος

3

.Ανάκληση άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος Τζιλιβάκης Ν-Κουβεδάκης Αρ.-Παντελάκης Θεοχ. Εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Πουλιδάκης ή αρμόδιος υπάλληλος

4

.Ανάκληση άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος Ευστρατίας Παντζελιουδάκη Εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Πουλιδάκης ή αρμόδιος υπάλληλος

5.

.Ανάκληση άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος Κων/νου Βρυωνάκη Εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Πουλιδάκης ή αρμόδιος υπάλληλος

6.

Αίτημα περί παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου στον πολιτιστικό Σύλλογο ΚΥΤΤΑΡΟ ΧΑΛΕΠΑΣ

7.

Αίτημα περί πρόθεσης κηνιματογράφισης ψυχαγωγικού τηλεοπτικού προγράμματος για την Αγγλική τηλεόραση

 

Η Επιτροπή πρέπει να συνεδριάσει κατεπειγόντως σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 3852 επειδή τα ανωτέρω θέματα αφορούν α) οριστική παύση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος β)ανακλήσεις αδειών λειτουργίας καταστημάτων και πρέπει να ληφθεί απόφαση μέσα σε 20 ημέρες αφότου περιέλθουν στην επιτροπή όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και στοιχεία , ως εκ τούτου οι ημερομηνίες είναι ασφυκτικά περιορισμένες περι της λήψης απόφασης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ