Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2016

22/7/2016, Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στις 26/7/2016

22.07.2016 | Ώρα δημοσίευσης: 12:07

 

Τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα διεξαχθεί αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 26η του μηνός Ιουλίου έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Αίτημα περί παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου σε κινητή Ιατρική Μονάδα του Εθελοντικού Οργανισμού “Χαμόγελο του παιδιού” εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Ελευθερία Αλιφιεράκη ή αρμόδιος υπάλληλος

2.Αίτημα περί παραχώρησης ή μη κοινόχρηστου χώρου Πλατείας 1866 στον Εθελοντικό Οργανισμού “Χαμόγελο του παιδιού” εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Ελευθερία Αλιφιεράκη ή αρμόδιος υπάλληλος

3.Αίτημα κ. Δρικάκη Σταύρου περί παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου στην Πλατεία 1866εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Βαρβάρα Περράκη ή αρμόδιος υπάλληλος

4.Αίτημα κ.Στυλιανής Βαιλακάκη περί παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου στην οδό Μουσούρων εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Βαρβάρα Περράκη ή αρμόδιος υπάλληλος

5.Αίτημα ΚΝΕ για παραχώρηση Πάρκου Ειρήνης και Φιλίας εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Βαρβάρα Περράκη ή αρμόδιος υπάλληλος

6.Αίτημα Γαρυφαλή Ανδρέα περί παραχώρησης χώρου παραλίας Χρυσής Ακτής για πραγματοποίηση Beach party

7. Αίτημα Mουσικού Συνόλου VAMOS περί παραχώρησης Τάφων Βενιζέλων ή προμαχώνα San Salvatore εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Βαρβάρα Περράκη ή αρμόδιος υπάλληλος

8.Αίτημα Παραδοσιακού Συλλίογου ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΙ περί παραχώρησης κοιν/στου χώρου στα Πευκάκια Νέας Χώρας εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Βαρβάρα Περράκη ή αρμόδιος υπάλληλος

9.Kανονισμός Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Καλλικρατικού Δήμου Χανίων εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Πουλιδάκης ή αρμόδιος υπάλληλος

10 Εισήγηση περί διατήρησης ή μη κενωθέντος περιπτέρου στην οδό Ακτή Κουντουριώτη & Δούκα εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Πουλιδάκης ή αρμόδιος υπάλληλος

11. Καταβολή αποζημίωσηςσχεδίου πόλεως Χαλέπα (Γυμπάκη-Ροδολάκη Ειρήνη)εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Μαράκης ή αρμόδιος υπάλληλος

12. Απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών σχεδίου πόλεως (Τσατσαρώνης Θεόδωρος)εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Μαράκης ή αρμόδιος υπάλληλος

13. Αποζημίωση τμ. κοινωφελούς χώρου (Ροδοκανάκη -Τόλια Αναστασίας)εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Μαράκης ή αρμόδιος υπάλληλος

14. Αποζημίωση τμ. Κοινωφελού χώρου (Κουτσαυτάκη Νικόλαου)εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Μαράκης ς ή αρμόδιος υπάλληλος

15.Eξώδικη Δήλωση -Διαμαρτυρία κ. Γεωργίου Μιχελιουδάκη εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Πουλιδάκης ή αρμόδιος υπάλληλος

16.Λήψη απόφασης σχετικά με κατάστημα ιδιοκτησίας Αποστόλου Καλογίδη εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Πουλιδάκης ή αρμόδιος υπάλληλος

17.Ενσταση ανάκλησης άδειας λειτουργίας καταστήματος Παναγιώτη Καλφάκη εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Πουλιδάκης ή αρμόδιος υπάλληλος

18. Ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος Παναγιώτη Καλφάκη εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Πουλιδάκης ή αρμόδιος υπάλληλος

19. Ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος Χρήστου Λινάρδου εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Πουλιδάκης ή αρμόδιος υπάλληλος

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ