Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2016

08/04/2016,Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χανίων: Στις 12/4/2016

08.04.2016 | Ώρα δημοσίευσης: 03:04

Tακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 12η Απριλίου ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

1

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 4071/2012 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

2

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ “ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΕΝΤΟΣ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ”

3

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ, FAX ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

4

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

5

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

6

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ “ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΡΜΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ, ΜΝΗΜΕΙΟ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΩΝ” (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2015 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΑΤΑ)

7

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ

8

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

9

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

10

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 10ου ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΟΜΟΥ “ΕΝ ΧΑΝΙΟΙΣ”

11

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ

12

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

13

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΥΠ' ΑΡ. ΚΗΙ-2482 ΟΧΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

14

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΑ ΥΠ' ΑΡ. ΚΗΥ-7762, ΚΗΙ-2435, ΜΕ-71388, ΜΕ-104886 ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

15

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΥΠ' ΑΡ. ΚΗΙ-2437 ΟΧΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

16

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΥΠ' ΑΡ. ΚΗΙ-2425 ΟΧΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

17

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΥΠ' ΑΡ. ΚΗΙ-2467 ΟΧΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

18

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΥΠ' ΑΡ. ΤΥΕ-65 ΟΧΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

19

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΥΠ' ΑΡ. ΚΗΥ-7828 ΟΧΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

20

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΥΠ' ΑΡ. ΜΕ-104886 ΟΧΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

21

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΥΠ' ΑΡ. ΚΗΙ-2456 ΟΧΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

22

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΥΠ' ΑΡ. ΚΗΥ-7762 ΟΧΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

23

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΑ ΥΠ' ΑΡ. ΚΗΙ-2404, ΚΗ1-2480, ΚΗΥ-4811 ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ