Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2016

30/12/2016, Συμμετοχή Δήμου Χανίων στην Πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση» για την υλοποίηση προγραμμάτων Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων

30.12.2016 | Ώρα δημοσίευσης: 14:22

 

Ο Δήμος Χανίων, σε συνέχεια ανοικτής πρόσκλησης της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.) και του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) έχει υποβάλλει από τις 12 Δεκεμβρίου 2016 φάκελο συμμετοχής στην Πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση», προκειμένου να υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, μέσω του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού.

Ο Δήμος Χανίων διεκδικεί μέσω της Πρότασης του 2.375 Διδακτικές Ώρες Προγραμμάτων Εθνικής εμβέλειας, δηλαδή το σύνολο των διαθέσιμων προς επιλογή προγραμμάτων, που εκφράζουν τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές Πολιτικές σε θέματα Δια Βίου Μάθησης Ενηλίκων, στους άξονες: Οικονομία / Επιχειρηματικότητα, Ποιότητα ζωής/Περιβάλλον, Νέες τεχνολογίες, Γλώσσα και επικοινωνία, Κοινωνικές δεξιότητες και δράσεις, Πολιτισμός και τέχνη, Προγράμματα ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Παράλληλα, έχει γίνει αίτημα για επιπλέον 1.521 Διδακτικές Ώρες Προγραμμάτων Τοπικής εμβέλειας, με γνώμονα να καλυφθούν τοπικές ανάγκες και να υποστηριχτούν Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες (Ρομά, ΑμΕΑ, Ηλικιωμένοι, Μετανάστες, Κρατούμενοι), ενώ έχουν προταθεί 35 χώροι διεξαγωγής, προκειμένου να καλύψουν το σύνολο των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Χανίων.

Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Δια Βίου Μάθησης, Βιβλιοθηκών και Τουρισμού του Δήμου Χανίων, Βαρβάρα Περράκη, σε δήλωσή της τονίζει:

Ιδιαίτερα στη σημερινή σύνθετη “ανθρωπολογική” εν τέλει κρίση αυτά τα προγράμματα αποτελούν μια γόνιμη αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των πολιτών. Η μάθηση γίνεται εργαλείο και μέσο για να παρακολουθεί κανείς τις σύγχρονες εξελίξεις, τρόπος πρόσβασης στην αγορά εργασίας, βελτίωσης του ενεργού πολίτη και κυρίως αποδεικνύεται σταθερό εφόδιο και καταφύγιο για να πιστεύουμε δυναμικά στον εαυτό μας και στις δυνατότητές μας”. 

photo