Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2016

08/12/2016, Ένταξη «Κέντρου Κοινότητας Δήμου Χανίων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020»

08.12.2016 | Ώρα δημοσίευσης: 11:12

 

Εντάχθηκε η Πράξη «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χανίων» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη» του Ε.Π. «Κρήτη», έπειτα από σχετική Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, Στ. Αρναουτάκη.

 

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 514.080 €, ενώ αυτό συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

 

Η δημιουργία της συγκεκριμένης δομής από τον Δήμο Χανίων εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της ελληνικής πολιτείας και της Περιφέρειας Κρήτης ειδικότερα, για τη δημιουργία ενός ενιαίου Εθνικού Μηχανισμού (ΕΜ), που συντονίζει τις πολιτικές κοινωνικής ένταξης, παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή τους, προσδιορίζει τις προτεραιότητες, µε βάση τις εκάστοτε ανάγκες, ώστε να ενισχύει την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του συστήματος κοινωνικής προστασίας.

 

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Χανίων (και το παράρτημα Ρομά του Κ.Κ.), το οποίο εποπτεύεται από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 

Α) Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών.

Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές.

Γ) Παροχή Υπηρεσιών, που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.

 

Επισημαίνεται ότι το Κέντρο Κοινότητας θα διασυνδέει τα ωφελούμενα άτομα - κατοίκους του Δήμου Χανίων με επιμέρους φορείς και υπηρεσίες (υπηρεσίες ΟΤΑ, δημόσιες υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα, κ.λ.π.)για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών τους.

 

Σε δήλωση του ο Δήμαρχος Χανίων, Τάσος Βάμβουκας, τονίζει ότι η συγκεκριμένη δομή θα λειτουργήσει το πρώτο τρίμηνο του 2017, ενώ “στόχος της δημοτικής αρχής είναι η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες, που υλοποιούνται στον Δήμο μας”.