Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2016

20/04/2016, Διακοπή κυκλοφορίας στην περιοχή της Σούδας και διακοπή νερού στην περιοχή Πλακούρες στα Κουνουπιδιανά.

21.04.2016 | Ώρα δημοσίευσης: 09:04


Σας γνωρίζουμε ότι στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης περιαστικών Δήμων Σούδας, Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου και Ακρωτηρίου του Νομού Χανίων - Υποέργο: «Ολοκλήρωση έργου Β’ Σύμπλεγμα Αντλιοστασίων Λυμάτων» και με σκοπό την κατασκευή αγωγού λυμάτων μήκους 250 μέτρων από την κοινοπραξία «ΤΟΞΟ Α.Ε.Τ.Ε.», θα πραγματοποιηθεί τμηματική διακοπή κυκλοφορίας σε τμήματα των οδών Καββαδία, Μαυριδάκη στην περιοχή της Σούδας της Δημοτικής Ενότητας Σούδας του Δήμου Χανίων.


Πιο συγκεκριμένα, για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, από 17/04 έως 17/05/2016, θα ισχύουν τα παρακάτω:

• Η εκτροπή κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων με κατεύθυνση από το Ακρωτήρι προς τη Λ. Σούδας, θα πραγματοποιείται από τη διασταύρωση της οδού Πλωτ. Μαυριδάκη και Καββαδία προς την οδό Καββαδία και στη συνέχεια μέσω της οδού Έλλης στη Λ. Σούδας.

• Η εκτροπή κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων με κατεύθυνση από τη Λ. Σούδας προς το Ακρωτήρι, θα πραγματοποιείται από τη Λ. Σούδας στην οδό Έλλης, στη συνέχεια αριστερά στην οδό Καββαδία και από το σημείο έναρξης των εργασιών, αριστερά στο τμήμα της οδού Καββαδία, που χρησιμοποιείτο, μόνο για τα οχήματα που είχαν κατεύθυνση από το Ακρωτήρι και η οποία θα γίνει διπλής κατεύθυνσης, καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών και στη συνέχεια στην οδό Πλωτ. Μαυριδάκη.

• Τα μικρά οχήματα που κατευθύνονται προς την περιοχή Ακρωτηρίου θα κινούνται μέσω της οδού Έλλης και στη συνέχεια αριστερά της Πλωτ. Μαυριδάκη.

• Τα μικρά οχήματα που κατευθύνονται από την περιοχή Ακρωτηρίου προς την Σούδα θα κινούνται στην οδό Πλωτ. Μαυριδάκη - Κάτω Σούδα – Διασταύρωση Σούπερ Μάρκετ ΙΝΚΑ κ.λ.π.


Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων ζητά την κατανόηση τόσο των κατοίκων και επαγγελματιών της περιοχής, όσο και των οδηγών για τις οχλήσεις που θα υπάρξουν το αντίστοιχο διάστημα, όμως για λόγους ασφαλείας των διερχομένων αλλά και των εργαζομένων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, επιβάλλεται η τήρηση της σχετικής απαγόρευσης κυκλοφορίας.

Υπενθυμίζεται ότι Κύριος του έργου καθώς και φορέας υλοποίησής του είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων, ενώ Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι η Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης για την υλοποίηση του συνολικού έργου ανέρχεται σε 594.868,93 χωρίς το ΦΠΑ και θα καλυφθεί από Εθνικούς Πόρους το ποσό των 520.868,92 €, ενώ τη διαφορά θα καλύψει η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΝΙΩΝ από ίδιους πόρους.

Το σημαντικότατο αυτό έργο υποδομής θα συμβάλλει ουσιαστικά όχι μόνο στην επίλυση χρόνιων προβλημάτων της αποχέτευσης λυμάτων της περιοχής αλλά κυρίως στην προστασία της υγείας και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, προστατεύοντας την ευρύτερη θαλάσσια περιοχή και τις ακτές της, ενισχύοντας έτσι ακόμα περισσότερο τις προσπάθειες όλων μας για την επίτευξη του στόχου της αειφόρου ανάπτυξης στον τόπο μας.Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων σας ενημερώνει ότι από την Τετάρτη 20-04-2016 έως και το Σάββατο 23-04-2016, από 07:30 π.μ. έως 15:30 μ.μ., θα πραγματοποιείται διακοπή νερού στην περιοχή Πλακούρες στα Κουνουπιδιανά της Δημοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου.


Η διακοπή θα πραγματοποιηθεί λόγω της εκτέλεσης των αναγκαίων εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου «ΔΙΚΤΥΑ ΟΜΒΡΙΩΝ Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ & ΑΛΛΩΝ Δ.Ε. ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ».

Σημειώνεται ότι η διακοπή είναι πιθανό να περιορισθεί χρονικά, σε περίπτωση που οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα, επομένως όλο αυτό το διάστημα τα δίκτυα ύδρευσης θα θεωρούνται υπό πίεση.

Παρακαλούμε για την κατανόηση και υπομονή των κατοίκων της περιοχής για τις οχλήσεις που έχουν δημιουργηθεί και ως προς τις προηγούμενες διακοπές νερού και ως προς τα κυκλοφοριακά θέματα. Η συνεργασία των κατοίκων είναι πολύτιμη και θα συντελέσει στην όσο το δυνατό γρηγορότερη εκτέλεση του έργου.