Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2016

19/12/2016, Τακτική συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Χανίων: Την 21η/12/2016

19.12.2016 | Ώρα δημοσίευσης: 09:12

Τακτική δημόσια συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, την 21η του μηνός Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 μ.μ., με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εξέταση αιτήματος για χορήγηση προέγκρισης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ψυχαγωγικών παιδειών

2. Εξέταση αιτημάτων για χορήγηση προεγκρίσεων άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και εξέταση αιτημάτων για χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

3. Καταγραφή προβλημάτων στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων

 

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων

Αθανασάκη Ειρήνη