Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2016

27/5/2016, Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής, στις 27/5/2016

27.05.2016 | Ώρα δημοσίευσης: 09:05

Καλείσθε να προσέλθετε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής που θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 27η Μαΐου ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

1

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

2

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΣΟΥΔΑΣ” ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

3

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΗΣΙΔΑΣ ΠΕΡΙΔΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ”

4

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

 

Η Επιτροπή πρέπει να συνεδριάσει κατεπειγόντως για τους εξής λόγους:

1) Αναφορικά με το θέμα της κατάρτισης όρων διακήρυξης για την παραχώρηση απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του νόμου 4384/2016 (ΦΕΚ Α' 78/26-04-2016), παρατείνεται για ένα έτος (μέχρι 30/4/2017) η παραχώρηση της χρήσης αιγιαλού και παραλίας στους δήμους. Οι διατάξεις προβλέπουν την παράταση ισχύος της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης (με αρ. ΔΔΠ0005159/586Β ΕΞ 2015/7.4.2015), που αφορά την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας στους ΟΤΑ Α’ βαθμού μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που λήγει στις 31/05/2016 και ως εκ τούτου απαιτείται να γίνουν οι διαδικασίες το συντομότερο δυνατό.

2) Αναφορικά με τα λοιπά θέματα απευθείας ανάθεση της μελέτης, έργου και της έγκρισης των όρων διακήρυξης για το διαγωνισμό προμήθειας ηλεκτρολογικών υλικών οδοφωτισμού, σύμφωνα με το Ν. 4380/16 άρθρο 3 προβλέπεται ότι η ισχύς των διατάξεων του Ν. 4281/2014 μέρος Β αρχίζει από την 1-06-2016 και ως τούτου δεν δύναται να ανατίθενται πλέον οι μελέτες, τα έργα και οι προμήθειες με τις παρούσες διατάξεις, αλλά θα πρέπει να προσαρμοστούν οι μελέτες και διακηρύξεις στις νέες διατάξεις με αποτέλεσμα να υπάρξουν καθυστερήσεις στην εκτέλεση τους.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ