Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2016

18/11/2016, Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 75, Ν. 3852/10) στις 22/11/2016

18.11.2016 | Ώρα δημοσίευσης: 17:57

 

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής που θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 22η Νοεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

  1.  

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΕΙ Ν. 4071/2012

  1.  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ)

  1.  

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 124/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΔΠΧ/ΕΦΜ 42/22-10-2010 ΕΦΕΣΗΣ ΚΟΥΚΟΥΜΠΕΔΑΚΗ

  1.  

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ “ΝΕΑΣ ΧΩΡΑΣ” ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

  1.  

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ) ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ”

  1.  

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ”

  1.  

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016”

  1.  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΣΕ Κ.Χ. ΣΤΟ Ο.Τ. 316Α , ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΙΑΜΠΟΥΔΑΚΗ

  1.  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ”

10. 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ, ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ & Δ.Ε. ΣΟΥΔΑΣ”

11. 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ Δ.Ε. ΣΟΥΔΑΣ”

12. 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

13. 

ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 866/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΡΤΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

14. 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΠΟΛ. - ΔΗΜΟΥ – ΔΗΠΕΘΕΚ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΠΑ)

15. 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

16. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ (ΑΡΘΡΟ 34 ΠΑΡ. 4 Ν. 4280/2014)

17. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

18. 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

19. 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Η-ΠΑΡΚ”

20. 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Η-ΠΑΡΚ”

21. 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ “ΝΕΑ ΧΩΡΑ”

22. 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΧΑΛΙΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ

23. 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΣΠΑ ΛΟΓΩ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ (Ν. 4314/14) – ΞΕΝΩΝΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

24. 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

25. 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

26. 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

27. 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

28. 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ

29. 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

30. 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ”

31. 

ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

32. 

ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ' ΦΑΣΗ ΧΡΗΣΗ 2006

33. 

ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

 

                                                                                        ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ