Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2016

28/6/2016, Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής, στις 29/6/2016

28.06.2016 | Ώρα δημοσίευσης: 02:06

Έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 29η Ιουνίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

1

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ “ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΦΟΔΕΥΤΗΡΙΩΝ” ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

2

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ “ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΦΟΔΣΑ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ” ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

3

ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ “ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ”

4

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ” ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

5

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ – ΧΡΗΣΗ 2016” - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Η Επιτροπή πρέπει να συνεδριάσει κατεπειγόντως επειδή για τις ανωτέρω αναφερόμενες εργασίες καθαριότητας (θέματα 1 έως και 4) δεν υπάρχουν ενεργές συμβάσεις και το αντικείμενο τους αποτελεί ζήτημα δημόσιας υγείας.

Επίσης για το θέμα (5) της έγκρισης όρων έργου με τίτλο “Κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων” δεν υπάρχει ενεργή σύμβαση για το έργο της κατεδάφισης επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων, και με δεδομένο ότι υπάρχει ικανός αριθμός τέτοιων κτισμάτων στα Χανιά, σε περίπτωση οποιουδήποτε συμβάντος που θα έχει σαν αποτέλεσμα την κατάρρευση τους θα υπάρξει μεγάλος κίνδυνος για την σωματική ακεραιότητα πολιτών και πρόκληση ζημιών.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ