Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2016

15/7/2016, Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων

15.07.2016 | Ώρα δημοσίευσης: 14:17

Τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 19η Ιουλίου ημέρα Tρίτη και ώρα 12:30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

 1.  

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

 1.  

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

 1.  

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

 1.  

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ, ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ

 1.  

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

 1.  

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

 1.  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

 1.  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΟΥ “ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ”

 1.  

ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΑΡΩΣΗ ΟΔΩΝ

 1.  

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ “ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΑΡΩΣΗ ΟΔΩΝ”

 1.  

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 10 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 13% ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΞΟΧΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ “ΚΑΛΑΘΑ”

 1.  

ΑΠΟΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΕΥΑΧ

 1.  

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 553/16 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε. ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΠΡΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΛΟΓΟΥ)

 1.  

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΘΡΟΥ 152 Ν. 3463 ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1051/29-06-16 ΑΠΟΦ. Γ.Γ.Α.Δ.Κ. ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 410/16 ΑΠΟΦ. Ο.Ε.

 1.  

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΗΣ Ή ΜΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 132/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ

 1.  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

 1.  

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΛΟΓΩ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΡΩΔΙΑ ΣΤΑ ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ

 1.  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ

 1.  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

 1.  

ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΘΕΡΙΣΟΥ”

 1.  

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΝΟΤΙΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

 1.  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ – ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

 1.  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

 1.  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΚΗΙ-2467, ΚΗΥ-3551, ΚΗΙ-2479 ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

 1.  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΚΗΥ-7805, ΚΗΥ-4811, ΚΗΙ-2443, ΚΗΥ-7762, ΚΗΙ-2456, ΚΗΥ-4820, ΚΗΙ-2481, ΚΗΥ-7828, ΚΗΥ-4818, ΚΗΥ-7724 ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

 1.  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΚΗΥ-7702, ΚΗΥ-4809, ΚΗΙ-2465, ΚΗΙ-2426, ΚΗΙ-2435, ΚΗΥ-7779 ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

 1.  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΚΗΥ-7820, ΚΗΥ-4896, ΚΗΥ-3542 ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

 1.  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΚΗΙ-2404 ΟΧΗΜΑ Δ. ΧΑΝΙΩΝ

 1.  

ΔΙΑΘΕΣΗΑ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

 1.  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ