Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2016

19/8/2016, Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χανίων: Στις 23/8/2016

19.08.2016 | Ώρα δημοσίευσης: 03:08

Tακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 23η Αυγούστου ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

 1.  

ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 645/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΛΗΘΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ “ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ”

 1.  

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ Ή ΜΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 97/2016 ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

 1.  

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ Ή ΜΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΩ ΣΟΥΔΑΣ

 1.  

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ Ή ΜΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΒΛΗΤΕ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΕΤΟΧΙ - ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ

 1.  

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΕΠΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

 1.  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ “ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΙΣ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ”

 1.  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ “ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ”

 1.  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ)

 1.  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΗΣ ΠΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 203/2006 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

 1.  

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΙΒΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΑΠΟ ΜΤ 200KVA ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 85800031 ΣΕ ΧΤ 55KVA (Νο4) ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 53620896 ΣΤΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝ. ΓΟΓΟΝΗ - ΦΑΛΑΣΑΡΝΗΣ

 1.  

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΔΥΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

 1.  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

 1.  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΑΛΑΘΑ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ