Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2016

25/8/2016, Έκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χανίων: Στις 26/8/2016

25.08.2016 | Ώρα δημοσίευσης: 15:26

Έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 26η Αυγούστου ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ “ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ” ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 696/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΕΠΠΕΔΗΧ - ΚΑΜ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

 

Η Επιτροπή πρέπει να συνεδριάσει κατεπειγόντως για το θέμα του διαγωνισμού για την υπηρεσία καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων και δημοτικών υπηρεσιών του Δήμου Χανίων λόγω τόσο των καταθέσεων προσφυγών κατά την εξέλιξη του διαγωνισμού όσο και λόγω της φύσης της εργασίας που καθιστά αναγκαίο ο διαγωνισμός να τελεσφορήσει το συντομότερο δυνατό. Επίσης επειδή στην προηγούμενη συνεδρίαση της 23ης Αυγούστου όπου συζητήθηκε το θέμα της απευθείας ανάθεσης τροφίμων (ειδών κυλικείου) για τις ανάγκες της ΚΕΠΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ διαπιστώθηκε ότι καμία από τις προσφορές που κατατέθηκαν δεν πληρούσε τους όρους της ανάθεσης και για αυτό απορρίφθηκαν, ωστόσο είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει η εν λόγω προμήθεια προκειμένου να διεξαχθούν απρόσκοπτα οι πολιτιστικές εκδηλώσεις της ΚΕΠΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ