Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2016

2/6/2016, Έκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χανίων: Στις 3/6/2016

02.06.2016 | Ώρα δημοσίευσης: 03:06

Έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 3η Ιουνίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

1

ΕΝΤΟΛΗ ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2/2016 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

2

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 353/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

3

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 378/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

4

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΗΣ Ή ΜΗ ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 5/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

5

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΗΣ Ή ΜΗ ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 10/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

6

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ”

7

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΣΤΕΛΕΧΩΝΕΙ ΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

8

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΠΕΥΚΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2015)

 

Η Επιτροπή πρέπει να συνεδριάσει κατεπειγόντως για τους εξής λόγους:

1) Σχετικά με τη λήψη αποφάσεων περί άσκησης ή μη έφεσης κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Χανίων θα πρέπει να παρθούν κατεπειγόντως καθώς υπάρχουν προθεσμίες για την άσκηση των ένδικων μέσων.

2) Σχετικά με τον διαγωνισμό για την προμήθεια των καυσίμων του Δήμου Χανίων και των Νομικών Προσώπων του θα πρέπει να παρθεί άμεσα απόφαση σχετικά με τη γνωμοδότηση της επιτροπής επί του αποτελέσματος για να γίνουν οι διαδικασίες κατά το δυνατόν συντομότερα προκειμένου να τελεσφορήσει γιατί έχει άμεση συνάφεια με την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

3) Η διάθεση πίστωσης για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού που στελεχώνει τον Ξενώνα Φιλοξενίας θα πρέπει να γίνει άμεσα προκειμένου να πληρωθεί το προσωπικό.

4) Η διάθεση πίστωσης για την εργασία ψεκασμού πεύκων θα πρέπει να γίνει άμεσα καθώς ήδη έχει μεγάλη καθυστέρηση η πληρωμή του αναδόχου δεδομένου ότι έπρεπε να προηγηθεί αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ