Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2016

23/5/2016, Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής, στις 24/5/2016.

23.05.2016 | Ώρα δημοσίευσης: 09:05

 

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής που θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 24η Μαΐου ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

1

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2016 ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

2

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΦΕΣΗΣ, ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 2/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

3

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

4

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΗΣ Ή ΜΗ ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΙΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΩ ΣΟΥΔΑ

5

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΤΑ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

6

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ “ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΑΡΩΣΗ ΟΔΩΝ”

7

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ “ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΟΚΟΙΠΠ” ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

8

ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

9

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ “ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΣΚΑΦΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ

10

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΠΕΡΙΑΣ»

11

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΟΥ Ι. ΚΟΡΝΑΡΟΥ Δ. ΧΑΝΙΩΝ”

12

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΕΡΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

13

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

14

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Η-ΠΑΡΚ

15

ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ (ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ Κ.Α. ΠΡΟΝΟΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ)

16

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

17

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΧΑΝΙΩΝ

18

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Μ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ” Δ.Ε. ΓΑΛΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

19

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ ΣΟΥΔΑΣ”

20

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ “ΜΕΛΕΤΕΣ Η/Μ Δ.Ε. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ”

21

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΕΡΚΙΔΑΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΘΙΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

22

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ”

23

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ

24

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΗΣΙΔΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ – ΠΕΡΙΔΟΥ

25

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Δ. ΘΕΡΙΣΟΥ (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

26

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ ΚΤΕΟ

27

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΜΕ-49992 ΟΧΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

28

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΜΕ-104886 ΟΧΗΜΑ Δ. ΧΑΝΙΩΝ

29

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΚΗΙ-2409, ΚΗΙ-2426 ΟΧΗΜΑΤΑ

30

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ