Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2016

7/9/2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ορκωτούς Ελεγκτές 2015-16 από ΔΕΥΑ Χανίων

07.09.2016 | Ώρα δημοσίευσης: 04:09

 

  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΧ, έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.1069/80.
  2. Τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.3919/2011.
  3. Το υπ΄αριθμ. 4561/22-4-2015 έγγραφο Αποκεντρωμένης Δ/σης Κρήτης.
  4. Την υπ΄αριθμ. 244/2016 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΧ.

Προβαίνει σε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την παροχή υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Περισσότερες  λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ