Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2016

13/6/206, Ολοκλήρωση δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας

13.06.2016 | Ώρα δημοσίευσης: 03:06

Η ανοιχτή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 13/6/2016, στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων. Κατά τη διαδικασία από τα 33 δημοπρατούμενα σημεία προέκυψε πλειοδότης σε 25 από αυτά, με ανώτερο τίμημα το ποσό των 71.643 ευρώ.

Για τα υπόλοιπα οκτώ σημεία η διαδικασία κηρύχθηκε άγονη είτε λόγω ελλιπών δικαιολογητικών είτε λόγω απουσίας ενδιαφέροντος και θα γίνει επαναπροκήρυξή τους.