Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2016

03/06/2016,Παράταση διαδικασίας αξιολόγησης και ελέγχου των δικαιολογητικών για την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών έως τις 30/06/2016.

03.06.2016 | Ώρα δημοσίευσης: 08:06

Ο Δήμος Χανίων ενημερώνει τους κατόχους επαγγελματικών αδειών λαϊκών αγορών ότι σύμφωνα με την αριθμό 22509/03-03-2016 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού (ΦΕΚ 573/τ.β/03-03-2016) η παράταση διαδικασίας αξιολόγησης και ελέγχου των δικαιολογητικών για την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών παρατείνεται έως τις 30/06/2016.