Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2016

29/8/2016, Έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 30 Aυγούστου 2016

29.08.2016 | Ώρα δημοσίευσης: 02:08

Έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 30η του μηνός Aυγούστου έτους 2016, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 09.00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

1.

Αίτημα περί παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου στον πολιτιστικό Σύλλογο ΚΥΤΤΑΡΟ ΧΑΛΕΠΑΣ

2.

Αίτημα περί πρόθεσης κινηματογράφησης ψυχαγωγικού τηλεοπτικού προγράμματος για την Αγγλική τηλεόραση

 

Η Επιτροπή πρέπει να συνεδριάσει κατεπειγόντως σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 3852 επειδή τα ανωτέρω θέματα αφορούν παραχωρήσεις κοινόχρηστων χώρων για πραγματοποίηση εκδηλώσεων στις 6 και 7 Σεπτεμβρίου και ως εκ τούτου θα πρέπει άμεσα να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις.

 

Τα ανωτέρω θέματα είχαν συμπεριληφθεί και στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της Επιτροπής της 26 Αυγούστου που δεν πραγματοποιήθηκε λόγω μη απαρτίας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ