Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2016

24/6/2016, Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στις 29/6/2016

24.06.2016 | Ώρα δημοσίευσης: 14:52

Τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 29η του μηνός Ιουνίου έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Αίτημα περι παραχώρησης Κοινοχρηστου χώρου(ΚΝΕ) εισηγήτρια αρμόδια Αντιδήμαρχος Βαρβάρα Περράκη , ή αρμόδιοι υπάλληλοι

2.Αίτημα περι παραχώρησης Κοινοχρηστου χώρου (ΔΟΚΟΙΠΠ) εισηγήτρια αρμόδια Αντιδήμαρχος Βαρβάρα Περράκη , ή αρμόδιοι υπάλληλοι

3.Αίτημα περι παραχώρησης Κοινοχρηστου χώρου ,Μουσικό Σύνολο VAMOS)εισηγήτρια αρμόδια Αντιδήμαρχος Βαρβάρα Περράκη , ή αρμόδιοι υπάλληλοι

4. Αίτημα περι παραχώρησης Κοινοχρηστου χώρου Γυμναστικού Συλλόγου Χανίων Χειροσφαίρισης εισηγήτρια αρμόδια Αντιδήμαρχος Βαρβάρα Περράκη , ή αρμόδιοι υπάλληλοι

5.Αίτημα περί παραχώρησης παραλίας Χρυσής Ακτής εισηγήτρια αρμόδια Αντιδήμαρχος Βαρβάρα Περράκη , ή αρμόδιοι υπάλληλοι

6. Συμπληρωματική παρακατάθεση ποσών απαλλοτρίωσης-εισηγητής εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος . Γιάννης Μαράκης, ή αρμόδιοι υπάλληλοι

7.Αίτηση πληρωμής αποζημίωσης γης αίτηση κας Χριστοδουλάκη Βασιλικής εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος . Γιάννης Μαράκης , ή αρμόδιοι υπάλληλοι

8.Αποστολή απόφασης Επιτροπής Πολεοδ.Θεμάτων -Γεωμετρική μεταβολή παλαιού σχεδίου πόλεως Χανίων (3/2016 Πρακτικό Επιτροπής) εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος Γιάννης Μαράκης, ή αρμόδιοι υπάλληλοι

9. Αποστολή απόφασης Επιτροπής Πολεοδ.Θεμάτων περί εισφοράς γής τμημάτων ΠΕ 7 Καλυκάς (6/16 πρακτικό) εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος Γιάννης Μαράκης, ή αρμόδιοι υπάλληλοι

10.Αποστολή απόφασης Επιτροπής Πολεοδ.Θεμάτων περί Τροποποίηση σχεδίου πόλεως περιοχή Παχιανά (5/16 πρακτικό)εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος Γιάννης Μαράκης, ή αρμόδιοι υπάλληλοι

11.Αποστολή απόφασης Επιτροπής Πολεοδ.Θεμάτων περί εισφοράς γής για την πολεοδομική μελέτη στην ΠΕ Προφήτης Ηλίας (7/16 πρακτικό)εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος Γιάννης Μαράκης, ή αρμόδιοι υπάλληλοι

12. Αποστολή απόφασης Επιτροπής Πολεοδ.Θεμάτων Ενστάσεις κατά της άρσης ασυμφωνίας στην οδό Σεϊμένη στην περιοχή ΣΟΔΥ (1/16πρακτικό)εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος Γιάννης Μαράκης, ή αρμόδιοι υπάλληλοι

13.Αίτημα κας Ευαγγελίας Τσουρουνάκη για συνέχιση εργασιών σε τμήματα κτιρίου προ του 1955 στην οδό Εβανς 32 Ακτή Μιαούλη εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος Γιάννης Μαράκης, ή αρμόδιοι υπάλληλοι

14. Λήψη απόφ. περί ανάκλησης της άδειας ίδρυσης & Λειτουργίας καταστήματος εταιρείας Π. Τζαγκαράκης & ΣΙΑ ΟΕ εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος Γιώργος Πουλιδάκης, ή αρμόδιοι υπάλληλοι

15. Λήψη απόφ. περί ανάκλησης της άδειας ίδρυσης & Λειτουργίας καταστήματος εταιρείας Ιωάννου Γεώργιος- Χατζηδάκης Βασίλειος ΟΕισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος Γιώργος Πουλιδάκης, ή αρμόδιοι υπάλληλοι

16.Αίτημα Συλλόγου Δρακών περι παραχώρησης Κοινοχρηστου χώρου εισηγήτρια αρμόδια Αντιδήμαρχος Βαρβάρα Περράκη , ή αρμόδιοι υπάλληλοι

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ