Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2016

31/10/2016, Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση Επιτροπης Ποιότητας Ζωής Δήμου Χανίων: Στις 4/11/2016

31.10.2016 | Ώρα δημοσίευσης: 02:10

Τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 4η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Αίτημα περί Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου -Συμβουλευτική Μονάδα ΚΕΘΕΑ

εισηγητής αρμόδια Αντιδήμαρχος κ. Βαρβάρα Περράκη ή αρμόδιος υπάλληλος

2Αίτημα περί Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου -Σύλλογος γονέων & κηδεμόνων ΚΗΦΑΑΜΕΑ

εισηγητής αρμόδια Αντιδήμαρχος κ. Βαρβάρα Περράκη ή αρμόδιος υπάλληλος

3.Αίτημα περί Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου -Χαμόγελο του Παιδιού

εισηγητής αρμόδια Αντιδήμαρχος κ. Βαρβάρα Περράκη ή αρμόδιος υπάλληλος

4.Αίτημα περί Παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου στην εταιρεία ΚΑΡΕΝΤΑ ΑΕ -Εμπορία Αυτοκινήτων

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Ξανθουδάκης ή αρμόδιος υπάλληλος

5 . Εισήγηση περί κοπής Δέντρου στην οδό Ροζάκηδων

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Φραγγεδάκης ή αρμόδιος υπάλληλος

.6. Οριστική αφαίρεση άδειας ίδρυσης & Λειτουργίας καταστήματος Ανδρέα Μαρινάκη

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Πουλιδάκης ή αρμόδιος υπάλληλος

7.Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ιδιοκτησίας Γεωργίου Σκαφά

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Πουλιδάκης ή αρμόδιος υπάλληλος

8. Ασυμφωνία περιγραφής ορίου Ο΄ οικισμού Κουνουπιδιανών ΔΕ Ακρωτηρίου Δ. Χανίων σε σχέση με το διάγραμμα χάρτης

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ.Ιωάννης Μαράκης ή αρμόδιος υπάλληλος

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ