Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2016

09/12/2016, Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

09.12.2016 | Ώρα δημοσίευσης: 11:12

Καλείστε να προσέλθετε στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 12η του μηνός Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως με θέματα:

 

1) Διαμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2017 έπειτα από την ενσωμάτωση του Σχεδίου Προϋπολογισμού της αριθμ. 716/2016 απόφασης της οικονομικής επιτροπής στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ

2) Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων Δήμου Χανίων έτους 2017

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Μανόλης Αδοντάκης