Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2016

19/5/2016, Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής, στις 20/5/2016

19.05.2016 | Ώρα δημοσίευσης: 01:05

Καλείσθε να προσέλθετε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής που θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 20η Μαΐου ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:30 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1

KAΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

2

ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ “ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΑΡΩΣΗ ΟΔΩΝ”

3

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ”

4

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ”

 

Η Επιτροπή πρέπει να συνεδριάσει κατεπειγόντως για τους κάτωθι λόγους:

1) Σχετικά με τον καθορισμό αντικειμενικών τιμών και τιμών εκκίνησης δημοπρασίας αιγιαλού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του νόμου 4384/2016 (ΦΕΚ Α' 78/26-04-2016), παρατείνεται για ένα έτος (μέχρι 30/4/2017) η παραχώρηση της χρήσης αιγιαλού και παραλίας στους δήμους. Οι διατάξεις προβλέπουν την παράταση ισχύος της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης (με αρ. ΔΔΠ0005159/586Β ΕΞ 2015/7.4.2015), που αφορά την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας στους ΟΤΑ Α’ βαθμού μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που λήγει στις 31/05/2016 και ως εκ τούτου απαιτείται να γίνουν οι διαδικασίες το συντομότερο δυνατό.

2) Σχετικά με τον αντιλογισμό, διάθεση πίστωσης αφορά την απευθείας ανάθεση της εργασίας καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων με τη διαδικασία του κατεπείγοντος λόγω της φύσης της αφορά θέμα δημόσιας υγείας και η υπάρχουσα σύμβαση λήγει στις 28-05-2016.

3) Σχετικά με τη διάθεση πίστωσης για το έργο της διαμόρφωσης του Δημοτικού Ιατρείου μικρών ζώων επείγει λόγω που εκρεμμεί η υπογραφή της σύμβασης και η λειτουργία του το συντομότερο δυνατό κρίνεται αναγκαία και άμεση λόγω της άμεσης ανάγκης για περίθαλψη και στείρωση αδέσποτων ζώων.

4) Σχετικά με την διάθεση πίστωσης για διενέργεια δειγματοληπτικών αναλύσεων στα πλαίσια του προγράμματος “Γαλάζιες Σημαίες” θα πρέπει να γίνουν άμεσα οι διαδικασίες προκειμένου η πρώτη δειγματοληπτική ανάλυση να γίνει εντός του μηνός Μαΐου ενόψει και της τουριστικής περιόδου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ