Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2016

2/9/2016, Ψήφισμα Δημοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου κατά της κατάργησης του Αστυνομικού Τμήματος Σούδας

02.09.2016 | Ώρα δημοσίευσης: 20:35

Η Δημοτική Ανότητα Ακτωτηρίου με τις παρακάτω αποφάσεις των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων της:

1. Αρ. 12/2016 Απόφαση Δ.Κ. Αρωνίου

2. Αρ. 13/2016 Απόφαση Δ.Κ. Κουνουπιδιανών

3. Αρ.   2/2016 Απόφαση Τ.Κ. Στερνών και με τα αντίστοιχα έγγραφα των Τοπικών Κοινοτήτων του Μουζουρά και του Χωρδακίου τάσσεται κατά της απόφασης για την κατάργηση του Αστυνομικού Τμήματος της Σούδας για τους παρακάτω λόγους.

Είναι γνωστό ότι το Α/Τ Σούδας ελέγχει εκτός των υπολοίπων περιοχών και την περιοχή του Ακρωτηρίου συμβάλλοντας καθοριστικά στην διατήρηση της έννομης τάξης και της ασφάλειας των κατοίκων της περιοχής.

 

Οι Υπογράφοντες

Πρόεδρος Δ.Κ. Αρωνίου Στρατουδάκη Μαρία
Πρόεδρος Δ.Κ. Κουνουπιδιανών Παντζελιουδάκης Γεώργιος
Πρόεδρος Τ.Κ. Στερνών Φραντζολάκη Ευριδίκη
Εκπρόσωπος Τ.Κ. Μουζουρά Καζάκος Ζαχαρίας
Εκπρόσωπος Τ.Κ. Χωρδακίου Κοζωνάκης Δημήτριος