Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2016

21/04/2016, Αναβολή της προγραμματισμένης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, λόγω συμμετοχής του Προέδρου κ. Γεωργίου Φραγγεδάκη σε διημερίδα στο Ηράκλειο, για την Μ. Δευτέρα 25/04/2016

21.04.2016 | Ώρα δημοσίευσης: 10:04

Η προγραμματισμένη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για 22-4-2016 ημέρα Παρασκευή δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω συμμετοχής του Προέδρου κ. Γεωργίου Φραγγεδάκη σε διημερίδα στο Ηράκλειο,νέα ημερομηνία ορίζεται η 25η-4-2016 και ώρα ¨9:30 ημέρα Μ. Δευτέρα , κατά τα λοιπά ισχύει η πρόσκληση ως έχει.

Η τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 25η του μηνός Απριλίου έτους 2016, ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 09.30 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) .

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Αιτήματα περί παραχωρήσεων κοιν/στων χώρων-εισηγήτρια αρμόδια Αντιδήμαρχος κ. Βαρβάρα Περράκη ή αρμόδιοι υπάλληλοι

2. Μερική ανάκληση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης της Δευτερεύουσας διώρυγας 9Δ16(1)του αρδευτικού έργου πεδιάδος Αγ. Μαρίνας Χανίων -εξαγορά τμ. Αυτής απο ιδιώτη-εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Εμμ. Κεμεσίδης ή αρμόδιος υπάλληλος

3. Αποζημίωση επικειμένων στο ΟΤ 140 ιδιοκτησίας 070270 σχεδίου πόλεως ΠΕ1-Π Σούδα-εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Φραγγεδάκης ή αρμόδιος υπάλληλος

4. Προέγκριση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος LAZAREVIC SNEZANA- περιοχή ΨΑΘΙ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ

5.Ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος <<ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΨΙΛΙΚΑ – ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟ>> επί της Λεωφόρου Κ. Καραμανλή αρ. 90 (πρώην Λεωφόρο Σούδας), του Δ.Δ. Νεροκούρου Δήμου Ελ Βενιζέλου, από τον Δήμο Ελ. Βενιζέλου στην ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΖΑΝΑΚΗ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ.-εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Πουλιδάκης ή αρμόδιος υπάλληλος.

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                        ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΓΕΔΑΚΗΣ

                                                      ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ