Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2016

19/12/2016, Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Την 21η/12/2016

19.12.2016 | Ώρα δημοσίευσης: 09:12

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 21η του μηνός Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Μανώλης Αδοντάκης

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 7/12/2016

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. /16-12-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 

 1. Ενημέρωση για τη δωρεά ακινήτου από την Λέσχη Χανίων στο Δήμο Χανίων {Δήμαρχος}

 2. Αίτημα της ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ για τη στέγαση των διοικητικών, οικονομικών και τεχνικών υπηρεσιών της, σε ακίνητο του Δήμου Χανίων {Δήμαρχος}

 3. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για την τουριστική προβολή μεταξύ των Δήμων Χανίων, Πλατανιά, Αποκορώνου, Κισσάμου, Καντάνου-Σελίνου, Σφακίων, Περιφέρειας Κρήτης και του Επιμελητηρίου Χανίων {Περράκη}

 4. Αναμόρφωση Κ.Α. εσόδων – εξόδων προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2016 {Αλεξανδράκης}

 5. Αναμόρφωση Κ.Α. εσόδων – εξόδων προϋπολογισμού Δήμου Χανίων έτους 2016 {Αλεξανδράκης}

 6. Αίτημα απευθείας μίσθωσης Α' και Β' ορόφων του υφιστάμενου ακινήτου όπου στεγάζεται ο Ξενώνας Φιλοξενίας του Δήμου Χανίων {Αλιφιεράκη}

 7. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ -ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΑΣΑ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και για την υλοποίηση της πράξης από τη ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)- Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Α.Α. (ΟΤΑ) {Φραγγεδάκης}

 8. Έγκριση επιχορήγησης της σχολικής επιτροπής Α/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Χανίων και ψήφιση πίστωσης {Ξανθουδάκης}

 9. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου “Διαμόρφωση αυλών σχολείων” {Ξανθουδάκης}

 10. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου “Άρση επικινδυνότητας τμήματος φρουρίου νησίδας Σούδας” {Ξανθουδάκης}

 11. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου “Κατασκευή υποδομών σε χώρους καταφυγής πολιτικής προστασίας” {Ξανθουδάκης}

 12. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου “Βελτιώσεις Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων και οδών περιαστικών Δήμων εκτός σχεδίου πόλεως Δ.Ε. Ελ. Βενιζέλου, Δ.Ε. Θερίσου και Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας” {Ξανθουδάκης}

 13. Έγκριση μελέτης, προϋπολογισμού και τρόπου εκτέλεσης του έργου “Επισκευές – Συντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων έτους 2016” {Ξανθουδάκης}

 14. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Ανάπλαση οικισμού Καλλεργιανών Δήμου Κισσάμου” {Ξανθουδάκης}

 15. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Βελτίωση θερμομόνωση και ενεργειακή απόδοση κτιρίου σχολείου Πασακάκι” {Ξανθουδάκης}

 16. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Αποκατάσταση προσβασιμότητας πεζοδρομίων” {Ξανθουδάκης}

 17. Τροποποίηση των υπ'αριθμ. 857/2007 & 317/2008 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, ως προς την επιφάνεια του προσκυρούμενου τμήματος και συμβιβαστική προσκύρωση νέου τμήματος στο ακίνητο με ΚΑΕΚ 501501716002 στο Ο.Τ. 73 παλαιού σχεδίου πόλεως Χανίων (Φουφουδάκης Φραγκιάς) {Μαράκης}

 18. Έγκριση 6ου/2016 πρακτικού της επιτροπής του Ν.3463/2006 άρ.199 παρ.6 (αχρήστου υλικού ) {Βλαζάκης}

 19. Διαγραφή οφειλής από εισφορά σε χρήμα {Βλαχάκης}

 20. Διαγραφή οφειλής από αυθαίρετο {Βλαχάκης}

 21. Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους κλήσεων λόγω αλλαγής ιδιοκτησίας ή εξόφλησής τους ή λανθασμένης βεβαίωσης και επαναβεβαίωσή τους όπου απαιτείται {Βλαχάκης}

 22. Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους κλήσεων μισθωμένων οχημάτων και επαναβεβαίωσή τους όπου απαιτείται {Βλαχάκης}