Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2016

2/12/2016, Δημόσια Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Στις 7/12/2016

02.12.2016 | Ώρα δημοσίευσης: 03:12

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την του μηνός Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μανώλης Αδοντάκης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 7/12/2016

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 72335/2-12-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 

 1. Καθορισμός τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού {Αλεξανδράκης}

 2. Καθορισμός τέλους 0,5% επί ακαθαρίστων εσόδων {Αλεξανδράκης}

 3. Μείωση – απαλλαγή από δημοτικά τέλη σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού (ατόμων με αναπηρίες, πολυτέκνων και τριτέκνων) {Αλεξανδράκης}

 4. Τιμολογιακή Πολιτική της ΔΕΥΑΧ για το έτος 2017 {Σχετάκης}

 5. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Έργων έτους 2017 {Δήμαρχος}

 6. Έγκριση επικαιροποιημένου Μνημονίου Ενεργειών Πρόληψης – Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας πλημμυρών – χιονοπτώσεων – παγετών Δήμου Χανίων περιόδου 2016-2017 {Δήμαρχος}

 7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων έτους 2016 (δαπάνες φύλαξης κτιρίων, λοιπός εξοπλισμός) {Αλεξανδράκης}

 8. Αναμόρφωση Κ.Α. εσόδων – εξόδων προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων έτους 2016 {Αλεξανδράκης}

 9. Λήψη απόφασης περί παραίτησης ενός εκ των μισθωτών καταστήματος Δημοτικής Αγοράς {Αλεξανδράκης}

 10. Λήψη απόφασης περί αιτήματος παράτασης μίσθωσης και παράλληλης μείωσης μισθώματος καταστήματος βάσει του Ν. 4071/2012 {Αλεξανδράκης}

 11. Επικαιροποίηση επιτροπών που αφορούν παραλαβή εργασιών και ανταλλακτικών επισκευής οχημάτων, παραλαβή προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων και παραλαβή προμήθειας καυσίμων {Φραγγεδάκης}

 12. Κοπή ευκαλύπτου σε Δημοτικό Σχολείο Χωραφακίων {Φραγγεδάκης – Μαράκης}

 13. Τροποποίηση της υπ'αριθμ. 34/2016 απόφασης επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί διατήρησης συνέχισης λειτουργίας περιπτέρων εντός Δημοτικής Κοινότητας και κατ' επέκταση της υπ'αριθμ. 209/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και στο σημείο που αφορά την διατήρηση κενωθέντος περιπτέρου στην οδό Χάληδων {Πουλιδάκης - Μαράκης}

 14. Ορισμός μελών Διοικούσας Επιτροπής του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Χανίων {Αλιφιεράκη}

 15. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Χανίων στην πράξη “Κέντρα δια βίου μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση” για την υλοποίηση προγραμμάτων Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων σε συνέχεια της Ανοικτής Πρόσκλησης της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.) του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων και του ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης {Περράκη}

 16. Επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Περιβολίων “Το Πολυπλάνο” για την συνδιοργάνωση εκδηλώσεων {Περράκη}

 17. Συμβιβαστική προσκύρωση στο ακίνητο με κτηματολογικό αριθμό 000107 στο Ο.Τ. 1 του σχεδίου πόλεως “Νέα Χώρα” Δήμου Χανίων (Κόρακα – Καπετανάκη Ελένη, Καπετανάκη Αικατερίνη κλπ) {Μαράκης}

 18. Προσκύρωση κοινόχρηστου χώρου στην ιδιοκτησία 040222 στο Ο.Τ. 92 σχεδίου πόλεως “Κάτω Σούδα” Δήμου Χανίων (Μανιουδάκης Γεώργιος – Μανιουδάκης Αντώνιος) {Μαράκης}

 19. Έγκριση τοποθέτησης αποσπώμενης ράμπας ΑΜΕΑ επί του πεζοδρομίου (κοινόχρηστος χώρος) στην οδό Χάληδων 100 προς εξυπηρέτηση επιχείρησης {Ξανθουδάκης - Μαράκης}

 20. Ψήφιση δαπάνης, κατανομή υπολοίπου της Δ' δόσης 2016 στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Χανίων {Ξανθουδάκης}

 21. Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης και ψήφιση πίστωσης για τις ανάγκες της Σχολικής Επιτροπής της Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χανίων {Ξανθουδάκης}

 22. Έγκριση προαιρετικής επιχορήγησης και ψήφιση πίστωσης για τις ανάγκες της Σχολικής Επιτροπής της Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χανίων {Ξανθουδάκης}

 23. Παραχωρήσεις σχολικών χώρων {Ξανθουδάκης}

 24. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης “Επικαιροποίηση αναβάθμιση μελέτης πλατείας Σούδας με βιοκλιματικά υλικά” {Ξανθουδάκης}

 25. Παραλαβή της αρχιτεκτονικής μελέτης με τίτλο “Μελέτη Εφαρμογής Τουριστικού Περιπτέρου Ενημέρωσης” Δήμου Χανίων {Ξανθουδάκης}

 26. Παραλαβή της αρχιτεκτονικής μελέτης με τίτλο “Αρχιτεκτονική μελέτη πλατείας Δαράτσου Ν. Κυδωνίας” Δήμου Χανίων {Ξανθουδάκης}

 27. Έκφραση γνώμης επί της ΜΠΕ που αφορά το έργο “Αποκατάσταση Λατομείου της εταιρείας Θεοχάρης Νικάκης ΕΠΕ” {Ξανθουδάκης}

 28. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου “Αποπεράτωση πρώην Δημαρχείου Θερίσου{Ξανθουδάκης}

 29. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου “Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων έτους 2015{Ξανθουδάκης}

 30. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού (τελικού – τακτοποιητικού) Πίνακα του έργου “Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Δ.Δ. Θερίσου” {Ξανθουδάκης}

 31. Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου “Κατασκευή σύγχρονων δικτύων υποδομής στο δυτικό τμήμα της παλιάς Πόλης (αυτόνομο δίκτυο πυρόσβεσης, δίκτυο οπτικών ινών, ύδρευσης, διαχωρισμός δικτύων ακαθάρτων και ομβρίων, υπογειοποίηση εναέριου δικτύου ΔΕΗ) – Διαμόρφωση – Αποκατάσταση οδών” {Ξανθουδάκης}

 32. Παράταση συμβατικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης “Μελέτη Ενεργειακής Βιοκλιματικής Αναβάθμισης πλατείας Γαλατά” {Ξανθουδάκης}

 33. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Συντήρηση υποδομών Δήμου Χανίων από θεομηνία 2015{Ξανθουδάκης}

 34. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Αποκατάσταση προσβασιμότητας πεζοδρομίων Δήμου Χανίων 2015” {Ξανθουδάκης}

 35. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Εφαρμογή Σχεδίου Πόλεως{Ξανθουδάκης}

 36. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Συντήρηση υποδομών οδών Δήμου Χανίων 2015{Ξανθουδάκης}

 37. Ορισμός επιτροπής της παρ. 5 του άρθρου 186 του Ν. 3463/2006 {Ξανθουδάκης}

 38. Διαγραφή οφειλής από εισφορά σε χρήμα {Βλαχάκης}

 39. Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους κλήσεων μισθωμένων οχημάτων και επαναβεβαίωση τους όπου απαιτείται {Βλαχάκης}

 40. Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους κλήσεων μισθωμένων οχημάτων και επαναβεβαίωση τους όπου απαιτείται {Βλαχάκης}

 41. Διαγραφή οφειλών από κλήσεις {Βλαχάκης}

 42. Διαγραφή οφειλής από αυθαίρετο {Βλαχάκης}