Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2016

21/7/2016, Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Στις 25/7/2016

21.07.2016 | Ώρα δημοσίευσης: 03:07

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 25η του μηνός Ιουλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μανώλης Αδοντάκης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΙΣ 25/7/2016

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.41722 /21-7-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 

 1. Τροποποίηση της 912/2016 απόφασης ΔΣ περί ορισμού επιτροπής κυκλοφοριακών θεμάτων {Δήμαρχος}

 2. Έγκριση μετακίνησης και οδοιπορικών εξόδων Δημάρχου Χανίων για την μετάβαση του στην Αθήνα {Δήμαρχος}

 3. Έγκριση Μνημονίου Ενεργειών Πρόληψης – Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών Δήμου Χανίων 2016 {Δήμαρχος}

 4. Εισηγητική έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού κατά το Β΄ Τρίμηνο 2016 Δήμου Χανίων {Αλεξανδράκης}

 5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016 {Αλεξανδράκης}

 6. Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 917/15 αποφ. οικονομικής επιτροπής και κατ' επέκταση της υπ' αριθμ. 991/15 αποφ. δημοτικού συμβουλίου με θέμα “ Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης Δήμου Χανίων έτους 2016 – Στοχοθεσία” {Αλεξανδράκης}

 7. Κατακύρωση κατηγορίας 2 διαγωνισμού “Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες του προσωπικού του δήμου Χανίων”- Κήρυξη διαγωνισμού ως άγονου για τις κατηγορίες 1,3 και 4 και απευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση {Αλεξανδράκης}

 8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016 Δήμου Χανίων {Αλεξανδράκης}

 9. Μη επαναπροκήρυξη θέσεων που έμειναν κενές μετά από παραιτήσεις πλειοδοτών και των άγονων θέσεων δημοπρασίας για την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού (ανάκληση 477/2016 αποφασης Ο.Ε. και κατ' επέκταση της υπ' αριθμ. 470/16 απόφασης Δ.Σ.) {Αλεξανδράκης}

 10. Απόδοση βεβαιωμένων χρηματικών καταλόγων που αφορούν ΔΕΥΑΧ {Αλεξανδράκης}

 11. Καθορισμός τέλους διέλευσης, τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και εγγύησης καλής εκτέλεσης εργασιών διέλευσης {Αλεξανδράκης}

 12. Έγκριση διενέργειας προμήθειας για τη σίτιση των μαθητών μουσικού σχολείου Δήμου Χανίων και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την παραπάνω προμήθεια {Ξανθουδάκης}

 13. Επιστροφή χρημάτων (Ξηράκης) {Βλαχάκης}

 14. Επιστροφή χρημάτων (Θεοδωράκη) {Βλαχάκης}

 15. Διαγραφή οφειλής από εισφορά σε χρήμα (Χριστοφοράκη) {Βλαχάκης}

 16. Διαγραφή οφειλής από τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου (Κατσιγαράκης) {Βλαχάκης}

 17. Διαγραφή οφειλής από αυθαίρετο (Μαυριγιαννάκης) {Βλαχάκης}

 18. Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου στην Ακτή Παπανικολή (Νέα Χώρα) {Ξανθουδάκης}

 19. Συνδιοργάνωση μεσογειακού κυπέλλου υδατοσφαίρισης νέων ανδρών {Κουκλάκης}

 20. Έγκριση παραχώρησης γηπέδου Περιβολίων στην ομάδα ΠΑΕ Κισσαμικός {Κουκλάκης}

 21. Πρακτική άσκηση καταρτιζομένων ΙΕΚ {Πουλιδάκης}

 22. Ανανέωση άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών (Ατανάσοβα) {Πουλιδάκης}

 23. Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας “ΑΠΟΘΗΚΗΣ” που εξυπηρετεί ανάγκες Κ.Υ.Ε., κατ' εξαίρεση της υπ' αριθμ. 566/97 κανονιστικής απόφασης του ΔΣ Χανίων {Πουλιδάκης}

 24. Ορισμός υπαλλήλων για τη βεβαίωση παραβάσεων και επιβολή προστίμων σύμφωνα με τον κανονισμό καθαριότητας {Φραγγεδάκης}

 25. Έγκριση πιλοτικών ενεργειών για την προστασία του περιβάλλοντος στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των πολιτών για τις “Γαλάζιες σημαίες” {Φραγγεδάκης}

 26. Πληρωμή δικαστικών εξόδων (Βιζυράκης) {Μαράκης}

 27. Έγκριση προμηθειών για τις ανάγκες της παιδικής εξοχής – κατασκήνωσης Καλαθά {Αλιφιεράκη}

 28. Έγκριση προμηθειών για τις ανάγκες της παιδικής εξοχής – κατασκήνωσης Καλαθά {Αλιφιεράκη}

 29. Έγκριση προμηθειών για τις ανάγκες της παιδικής εξοχής – κατασκήνωσης Καλαθά {Αλιφιεράκη}

 30. Έγκριση διενέργειας προμήθειας στο πλαίσιο της λειτουργίας του Ξενώνα Φιλοξενίας στο Δήμο Χανίων {Αλιφιεράκη}

 31. Τροποποίηση μνημονίου / συμφωνίας συνεργασίας για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο “Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο Χανίων” {Αλιφιεράκη}

 32. Έγκριση προμήθειας στύλων και υλικών συντήρησης πινακίδων οδοσήμανσης {Ξανθουδάκης}

 33. Έγκριση προμήθειας ηλεκτροπαραγωγικού ζεύγους (γεννήτρια) {Ξανθουδάκης}

 34. Έγκριση διενέργειας προμήθειας για την προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων για το Δήμο Χανίων {Ξανθουδάκης}

 35. Έγκριση επέκτασης εγκατάστασης επιταχυνσιογράφων από το ΤΕΙ Κρήτης σε δημοτικά ακίνητα {Ξανθουδάκης}

 36. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου “Ανάπλαση οικισμού Ρόκας Δήμου Κισάμου” {Ξανθουδάκης}

 37. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Πεζοδρόμηση – διαμόρφωση οδού Ποτιέ & διαμόρφωση οδού εισοδίων – Αγίων Δέκα – Δωροθέου Επισκόπου – Παρόδων αυτών – Καραολή & Δημητρίου » {Ξανθουδάκης}

 38. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση οικισμού Καλλεργιανών Δήμου Κισσάμου » {Ξανθουδάκης}

 39. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανάδειξη κτιρίου Μπικουβάρη ή Μπικουβαράκη και λειτουργία κέντρου πληροφόρησης εθνικού δρυμού Λευκών Ορέων » {Ξανθουδάκης}

 40. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή δεξαμενών αποθήκευσης και ενίσχυση δικτύων διανομής πόσιμου νερού Δήμου Αποκορώνου » {Ξανθουδάκης}

 41. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Τοπική οδοποιία Λιμάνι - Κόρφος Δήμου Γαύδου» {Ξανθουδάκης}

 42. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Αναβάθμιση και επέκταση δικτύων ύδρευσης και σύνδεση τους με τα υφιστάμενα δίκτυα Δήμου Γαύδου» {Ξανθουδάκης}

 43. Γνωμοδότηση για τον καθορισμό οριογραμμών τμήματος ρέματος νότια του τέως Δημαρχείου Ν.Κυδωνίας, στη θέση “Καμαράκι” στο Γαλατά, Δ.Ε. Ν.Κυδωνίας του Δήμου Χανίων {Ξανθουδάκης}

 44. Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του υποέργου “Κατασκευή κέντρου υγείας αστικού τύπου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στο Δήμο Χανίων” {Ξανθουδάκης}

 45. Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του υποέργου “Κατεδάφιση παλαιού γενικού νοσοκομείου “Αγ.Γεώργιος”, του έργου “Κατασκευή και εξοπλισμός του κέντρου υγείας αστικού τύπου στο Δήμο Χανίων”” {Ξανθουδάκης}

 46. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου “Ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Χανίων” {Ξανθουδάκης}

 47. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου “Διαμόρφωση κοινοχρήστου χώρου νησίδας Αποκορώνου Περίδου” {Ξανθουδάκης}

 48. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου “Ανάπλαση οικισμού Πολυρρήνιας Δήμου Κισσάμου” {Ξανθουδάκης}

 49. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου “Ανάπλαση οικισμού Κάμπου Δήμου Κισσάμου” {Ξανθουδάκης}

 50. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου “Ανάπλαση οικισμού Ρόκας Δήμου Κισσάμου” {Ξανθουδάκης}

 51. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου “Αναπλάσεις οικισμών Δήμου Γαύδου Άμπελος Καστρί Βατσιανά” του Δήμου Γαύδου {Ξανθουδάκης}

 52. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου “Συμπλήρωση εξοπλισμού και σήμανση περιπατητικών μονοπατιών Δήμου Γαύδου” {Ξανθουδάκης}

 53. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Βελτίωση δημοτικής οδού Κοτσιανά – Περβολάκια με παράκαμψη από Χαραυγή έως Καλουδιανά (τμήμα Χαραυγή – Χαιρεθιανά) Ε.Ο. 8 με παράκαμψη προς δευτερεύον εθνικό δίκτυο, κλάδος 1” {Ξανθουδάκης}

 54. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ (αυτόνομο δίκτυο πυρόσβεσης, δίκτυο οπτικών ινών, ύδρευσης, διαχωρισμός δικτύων ακαθάρτων και ομβρίων, υπογειοποίηση εναέριου δικτύου ΔΕΗ) – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ» {Ξανθουδάκης}

 55. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ Δ.Ε.ΓΑΛΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ » {Ξανθουδάκης}