Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2016

23/12/2016, Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Χανίων: Στις 27/12/2016

23.12.2016 | Ώρα δημοσίευσης: 09:12

Tακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 27η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Α/Α

ΘΕΜΑ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

1

Αποστολή 15ης/2016 απόφασης Επιτροπής Πολεοδομικών Θεμάτων

Πρόεδρος ή αρμόδιος υπάλληλος Δ/νσης Δόμησης

2

Πρακτικό 2/2016 Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων Δήμου Χανίων

Αρμόδιος Αντ/ρχος Γ. Ξανθουδάκης ή υπάλληλος

3

Οριστική ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος ιδιοκτ. Ευστρ. Παντζελιουδάκη εκτός Οικισμού “Καλαθά”

Αρμόδιος Αντ/ρχος Γ. Πουλιδάκης ή υπάλληλο

4.

Ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος ιδιοκτησίας Παναγ. Νικολαντωνακη στην περιοχή Προφήτη Ηλία

Αρμόδιος Αντ/ρχος Γ. Πουλιδάκης ή υπάλληλο

5

Ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ιδιοκτησίας ΝΕΝΕΔΑΚΗΣ ΜΕΓΑ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε. Στην οδό Αλ. Παναγούλη

Αρμόδιος Αντ/ρχος Γ. Πουλιδάκης ή υπάλληλο

6

Ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος Χαράλαμπου Τζεγιαννάκη Χαράλαμπου

Αρμόδιος Αντ/ρχος Γ. Πουλιδάκης ή υπάλληλο

7

Απαλλοτρίωση οδού Κανδάνου

Πρόεδρος ή αρμόδιος υπάλληλος Δ/νσης Δόμησης

8

Αποζημίωση τμήματος κοινωφελούς χώρου της περιοχής “Πασακάκι – Χαρακιάς”

Πρόεδρος ή αρμόδιος υπάλληλος Δ/νσης Δόμησης

9

Καταβολή αποζημίωσης αναλογισμών σε ιδιοκτησίες σχεδίου πόλεως περιοχής “Χαλέπα”

Πρόεδρος ή αρμόδιος υπάλληλος Δ/νσης Δόμησης

10

Αποζημίωση επικειμένων στα Ο.Τ. 126, 128,130 σχεδίου πόλεως Π.Ε. 1 – Π. Σούδα

Πρόεδρος ή αρμόδιος υπάλληλος Δ/νσης Δόμησης

11

Απαλλοτρίωση οδών Δημοτικής Κοινότητας Σούδας

Πρόεδρος ή αρμόδιος υπάλληλος Δ/νσης Δόμησης

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ