Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2016

10/11/2016, Δημόσια Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Στις 14/11/2016

10.11.2016 | Ώρα δημοσίευσης: 02:11

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 14η του μηνός Νοεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μανώλης Αδοντάκης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΙΣ 14/11/2016, ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 67621/10-11-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 

 1. Εκλογή δυο (2) μελών της μειοψηφίας για τη συγκρότηση της εκτελεστικής επιτροπής του Δήμου Χανίων ως πειθαρχικού οργάνου {Δήμαρχος}

 2. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2015 βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ), έκθεσης πεπραγμένων του Δ.Σ., έκθεσης ορκωτών ελεγκτών και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ., των ορκωτών λογιστών και του λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2015 {Βαρουδάκης}

 3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ {Βαρουδάκης}

 4. Παραχώρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών {Δήμαρχος}

 5. Αναμόρφωση ΚΑ εσόδων - εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Χανίων {Αλεξανδράκης}

 6. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΚΥΔΩΝ Α.Ε. {Πουλιδάκης}

 7. Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας “Επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος – Επιχείρηση αναψυχής” στην οδό Σκαλίδη αρ, 40 κατ' εξαίρεση της υπ' αριθμ. 566/97 κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων (NEBOJSA) {Πουλιδάκης}

 8. Συνδιοργάνωση τιμητικής εκδήλωσης για τον Νίκο Σταμπολίδη {Περράκη}

 9. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την ολοκλήρωση και λειτουργία του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» μεταξύ του Δήμου Χανίων και της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης) {Ξανθουδάκης}

 10. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης και τεχνικού δελτίου του έργου “Κατασκευή και Εξοπλισμός του Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου στο Δήμο Χανίων” {Ξανθουδάκης}

 11. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου “Βελτιώσεις αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων – οδών εκτός σχεδίου πόλεως Δ.Ε. Κεραμειών – Σούδας” {Ξανθουδάκης}

 12. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου “Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων σχεδίων πόλεως Δ.Ε. Σούδας” {Ξανθουδάκης}

 13. Έγκριση 6ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (τακτοποιητικού) του έργου “Αποκατάσταση και Διαρρύθμιση του κτιρίου του Παλιού Τελωνείου για την δημιουργία κέντρου πολλαπλών πολιτιστικών δραστηριοτήτων” Δήμου Χανίων {Ξανθουδάκης}

 14. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα (τακτοποιητικού) του έργου “Ασφαλτοστρώσεις – Διαμορφώσεις οδών (φάση Β')” {Ξανθουδάκης}

 15. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου “Οδοποιία εντός Δ.Ε. Χανίων” {Ξανθουδάκης}

 16. Γνωμοδότηση για τον καθορισμό οριογραμμών τμήματος ρέματος δυτικά της ιδιοκτησίας των Παυλάκη Γεωργίου και Παυλάκη Θεοφάνη στο Δαράτσο, Δ.Ε. Ν. Κυδωνίας του Δήμου Χανίων {Ξανθουδάκης}

 17. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Συντήρηση υφιστάμενων δρόμων εκτός Σχεδίου Πόλεως” {Ξανθουδάκης}

 18. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Οδοποιία Δήμου Χανίων Διανοίξεις Διαπλατύνσεις οδών της πόλεως Χανίων χρήση 2003-2004 Β' φάση” {Ξανθουδάκης}

 19. Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου “Εξωραϊσμοί, αναδείξεις και αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων οικισμών Δήμου Αποκορώνου” {Ξανθουδάκης}

 20. Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Συμπλήρωση εξοπλισμού και σήμανση περιπατητικών μονοπατιών Δήμου Γαύδου” Δήμου Γαύδου” {Ξανθουδάκης}

 21. Έγκριση διοργάνωσης έκθεσης φωτογραφίας και ψήφιση πίστωσης στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5000910 “Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Δήμου Χανίων” ενόψει της παγκόσμιας ημέρας για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών {Αλιφιεράκη}

 22. Επιχορήγηση του μη κερδοσκοπικού συλλόγου εθελοντικής προσφοράς και στήριξης “ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ” {Αλιφιεράκη}

 23. Επιστροφή χρημάτων (Γαλανόπουλος) {Βλαχάκης}

 24. Επιστροφή χρημάτων στην εταιρεία ΡΙΖΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ {Βλαχάκης}

 25. Γνωμοδότηση Επιτροπής για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Χανίων.