Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2016

2/12/2016, Τακτική συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Χανίων: Στις 8/12/2016

02.12.2016 | Ώρα δημοσίευσης: 13:44

Τακτική δημόσια συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, την 8η του μηνός Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 μ.μ., με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Γνωμοδότηση για καθορισμό θέσης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην Πλατεία Κοτζάμπαση μετά από αίτημα ενδιαφερόμενου.

2. Εξέταση αιτημάτων για χορήγηση προεγκρίσεων άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και εξέταση αιτημάτων για χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

3. Καταγραφή προβλημάτων στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων

 

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων

Αθανασάκη Ειρήνη