Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2016

29/8/2016, Μετάθεση τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ. Χανίων για τις 30/8/2016

29.08.2016 | Ώρα δημοσίευσης: 10:08

 

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 29ης/8/2016 μετατίθεται για την Τρίτη 30/8/2016 στις 18.00 μ.μ. με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης, λόγω της κηδείας της Χριστίνας Φραγκογιάννη.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μανώλης Αδοντάκης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΙΣ 29/8/2016

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 49330 /25-8-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 

 1. Έκδοση ψηφίσματος περί ψήφισης του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α/12-5-2016) “Μεταρρύθμιση Ασφαλιστικού Συστήματος” {Μαυρεδάκης}

 2. Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Χανίων στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης {Δήμαρχος}

 3. Πρόσληψη εποχικού προσωπικού για την αντιμετώπιση αναγκών της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας διάρκειας 8 μηνών, ανταποδοτικού χαρακτήρα {Δήμαρχος}

 4. Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ΙΧΕ οχήματος του Δήμου Χανίων στο Δήμο Σφακίων κατά ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 199 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 {Δήμαρχος}

 5. Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης “Μελέτη επάρκειας, εκσυγχρονισμού και διασύνδεσης των δικτύων ύδρευσης της ΔΕΥΑ Χανίων και των περιαστικών Δήμων σε ενιαίο σύστημα ύδρευσης του νέου Δήμου Χανίων (ΔΕΥΑ Χανίων) {Σχετάκης}

 6. Απευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση για τις ομάδες 5,15,16,25,35 και 46, που αφορούν είδη αρτοποιίας, για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων και των νομικών προσώπων του {Αλεξανδράκης}

 7. Έγκριση διενέργειας προμήθειας και εγκατάστασης του ολοκληρωμένου συστήματος επικοινωνίας του Ξενώνα Φιλοξενίας Δήμου Χανίων με την Αστυνομία {Αλιφιεράκη}

 8. Έγκριση προμήθειας εξοπλισμού παιδικής χαράς για τις ανάγκες της παιδικής εξοχής-κατασκήνωσης Καλαθά {Αλιφιεράκη}

 9. Παραχώρηση Πάρκου Ειρήνης & Φιλίας στον φορέα “Αναιρέσεις – εκδηλώσεις – μελέτες – εκδόσεις” {Περράκη}

 10. Παραχώρηση αύλειου χώρου Ι.Μ. Αγίας Μαγδαληνής Χαλέπας στην Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας & Αποκορώνου {Περράκη}

 11. Παραχώρηση προμαχώνα Sun Salvatore στη μουσική ομάδα του Πολυτεχνείου Κρήτης {Περράκη}

 12. Έγκριση προμήθειας κάδων απορριμμάτων, για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας του Δήμου Χανίων{Φραγγεδάκης}

 13. Αιτήματα περί διαγραφής επιβολής προστίμων παράβασης Κανονισμού Καθαριότητας και Πρασίνου {Φραγγεδάκης}

 14. Λήψη απόφασης για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος του Νεκτ. Ταταράκη, που βρίσκεται στην οδό Καλ. Σαρπάκη και Εισοδείων {Πουλιδάκης}

 15. Ανάκληση άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος Κων/νου Βρυωνάκη {Πουλιδάκης}

 16. Αποζημίωση τμήματος κοινωφελούς χώρου της περιοχής “Πασακάκι Χαρακιάς (Ροδοκανάκη -Τόλια Αναστασία) {Μαράκης}

 17. Αποζημίωση τμήματος κοινωφελούς χώρου της περιοχής “Πασακάκι Χαρακιάς” (Κουτσαυτάκης Νικόλαος) {Μαράκης}

 18. Αποζημίωση τμήματος κοινοχρήστου χώρου της περιοχής “Πασακάκι Χαρακιάς” (Γεωργουδάκης Ιωάννης) {Μαράκης}

 19. Απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών για διάνοιξη τμήματος οδού Καράφα του σχεδίου πόλεως “Λενταριανά” Δ. Χανίων (Χαζηράκης Κων/νος) {Μαράκης}

 20. Καταβολή αποζημίωσης γης στην ιδιοκτησία Νικητάκη -Χριστοδούλου Ειρήνης του σχεδίου πόλεως “Κουπές Νεροκούρου” {Μαράκης}

 21. Έγκριση 1ου τελικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου “Διαμόρφωση δημοτικού ιατρείου μικρών ζώων Δήμου Χανίων {Ξανθουδάκης}

 22. Ορθή επανάληψη της υπ'αριθμ. 443/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης 3ου Α.Π. του έργου “Βελτίωση δημοτικής οδού Κοτσιανά – Πρβολάκια με παράκαμψη από Χαραυγή έως Καλουδιανά (τμήμα Χαραυγή – Χαιρεθιανά) ΕΟ 8 με παράκαμψη προς δευτερεύον εθνικό δίκτυο κλάδος 1” {Ξανθουδάκης}

 23. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Ανάπλαση πλατείας Πλάκας Δήμου Αποκορώνου” {Ξανθουδάκης}

 24. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Ανάπλαση οικισμού Κάμπου Δήμου Κισσάμου” {Ξανθουδάκης}

 25. Έγκριση προμήθειας σιδηροιστών φωτεινής σηματοδότησης {Ξανθουδάκης}