Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2016

26/4/2016, Έκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χανίων: Στις 27/4/2016

26.04.2016 | Ώρα δημοσίευσης: 02:04

Έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 27η Απριλίου ημέρα Μεγάλη Τετάρτη και ώρα 16:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

1

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕ

2

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 63/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε. ΠΕΡΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΑΛΑΘΑ

3

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΥΠ' ΑΡ. ΧΒΤ-0142 ΟΧΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

4

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟ ΥΠ' ΑΡ. ΧΒΤ-0142 ΟΧΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

5

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΥΠ' ΑΡ. ΜΕ-123660 ΟΧΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

 

Η Επιτροπή πρέπει να συνεδριάσει κατεπειγόντως καθώς αφορά τη διάθεση πίστωσης δαπανών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων παρελθόντος έτους (2015) και προκειμένου να διευθετηθεί η εκ παραδρομής συσχέτιση των ήδη εκδοθέντων χρηματικών ενταλμάτων με τον κωδικό της τρέχουσας χρήσης αντί του κωδικού της προηγούμενης χρήσης (2015) όπως είναι το ορθό.

Η ορθή επανάληψη της υπ' αριθμ. 63/2016 απόφασης Ο.Ε. αφορά προμήθεια υλικών συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων της κατασκήνωσης Καλαθά που φιλοξενεί άστεγους και επομένως είναι άμεσα αναγκαία.

Η διάθεση πιστώσεων για την κάλυψη δαπανών έκτακτων επισκευών βλαβών σε οχήματα του Δήμου Χανίων επίσης κρίνεται κατεπείγουσα προκειμένου τα οχήματα να είναι σε θέση να χρησιμοποιηθούν άμεσα για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ