Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2016

28/12/2016, Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Στις 28/12/2016

28.12.2016 | Ώρα δημοσίευσης: 11:12

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 28η του μηνός Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Μανώλης Αδοντάκης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 28/12/2016

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 77011 /23-12-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 

  1. Παροχή Σύμφωνης γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων για την Τροποποίηση των άρθρων 9, 10,11,12,14,15 (Διορθώσεις – Σύνθεση οργανικών μονάδων Δ.Ε.Υ.Α.Χ. , οργανόγραμμα, θέσεις κατά κατηγορία, ειδικότητα , κλάδοι προσωπικού) του άρθρου 52 (προσόντα πρόσληψης ) και του άρθρου 85 (κάλυψη δαπάνης τελικές διατάξεις / ακροτελεύτιο άρθρο) του εν ισχύ Ο.Ε.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων που εγκρίθηκε με την 401/2016 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων » {Σχετάκης}

  2. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Βελτίωση θερμομόνωση και ενεργειακή απόδοση κτιρίου σχολείου Πασακάκι” {Ξανθουδάκης}