Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2016

7/10/2016, Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Στις 12/10/2016

07.10.2016 | Ώρα δημοσίευσης: 03:10

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 12η του μηνός Οκτωβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μανώλης Αδοντάκης

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 12/10/2016

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 59998/7-10-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 

 1. Έκδοση ψηφίσματος για τα γεγονότα στο Ρέθυμνο την ημέρα που θα γινόταν συζήτηση για το προσφυγικό

 2. Έγκριση πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στις 4/42016, 6/4/2016, 13/4/2016, 20/4/2016, 27/4/2016 και 9/5/2016 {Πρόεδρος}

 3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ οικονομικού έτους 2016 {Βαρουδάκης}

 4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού – τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων 2016 {Αλεξανδράκης}

 5. Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 65/2016 απόφασης της οικονομικής επιτροπής και κατ' επέκταση της υπ' αριθμ. 79/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης της δομής Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Χανίων {Αλεξανδράκης}

 6. Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεωλυτικού δανείου αναχρηματοδότησης ήδη συναφθέντων δανείων Δήμου Χανίων με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων {Αλεξανδράκης}

 7. Καθορισμός αντιτίμου για τα προγράμματα Άθλησης του Δήμου Χανίων {Αλεξανδράκης}

 8. Έγκριση μετακίνησης στα πλαίσια συμμετοχής του Δήμου Χανίων ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Meet Nature – A tourism product for Seniors to experience nature through creative and playfull learning” {Περράκη}

 9. Έγκριση προγράμματος εθελοντικών στειρώσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς από Ευρωπαίο εθελοντή κτηνίατρο {Κουκλάκης}

 10. Έγκριση παραχώρησης χρήσης έδρας στο δημοτικό γυμναστήριο Κλαδισού για την ομάδα Αθλητικός Όμιλος καλαθοσφαίρισης Χανιά {Κουκλάκης}

 11. Συνδιοργάνωση 2ου Νυχτερινού Δρόμου Υγείας με τον Σύλλογο Δρομέων Υγείας Χανίων {Κουκλάκης}

 12. Ανάκληση της υπ'αριθμ. 48/2001 απόφασης του πρώην Δήμου Ελευθερίου Βενιζέλου, που αναφέρεται στην παραχώρηση χρήσης του κτηρίου για την στέγαση του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου Ελευθερίου Βενιζέλου, μόνον όσον αφορά στον συγκεκριμένο χώρο, που βρίσκεται στο δυτικό τμήμα του ισογείου ορόφου, προκειμένου να στεγαστεί το Δημοτικό Ιατρείο Μικρών Ζώων {Ξανθουδάκης}

 13. Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού τελικού τακτοποιητικού πίνακα του έργου «Προσθήκη αιθουσών και συντήρηση κτηρίων σε σχολικές μονάδες του Δήμου Χανίων» {Ξανθουδάκης}

 14. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Ανάπλαση οικισμού Λούχι Δήμου Κισσάμου” {Ξανθουδάκης}

 15. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Βαρυπέτρου ΔΕ Θερίσου” {Ξανθουδάκης}

 16. Κοπή και αντικατάσταση δέντρου {Φραγγεδάκης-Μαράκης}

 17. Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου στο βορειοανατολικό τμήμα της πλατείας Ελευθερίας {Ξανθουδάκης-Μαράκης}

 18. Άρση ασυμφωνίας εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στην οδό Φλωράνς μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων ΟΤ9 & ΟΤ10 στη περιοχή Νέα Χώρα του Δήμου Χανίων {Μαράκης}

 19. Απαλλοτρίωση ιδιοκτησίας με Κ.Α. 081440 στα Ο.Τ. Γ981 και Γ982 του σχεδίου πόλεως “ΝΕΑ ΧΩΡΑ” (Ντινιόζου - Ζωιδάκη Αναστασία) {Μαράκης}

 20. Προσκύρωση κοινόχρηστου χώρου στην ιδιοκτησία 06222 στο Ο.Τ. 1006 σχεδίου πόλεως “Παρηγοριά Βαμβακόπουλου” Δήμου Χανίων {Μαράκης}

 21. Εκδίκαση ενστάσεων κατά της υπ' αριθμ. 1142/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε προτεινόμενη τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως “Κόκκινο Μετόχι Χρυσοπηγή” Δ. Χανίων {Μαράκης}