Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2016

31/10/2016, Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Στις 3/11/2016

31.10.2016 | Ώρα δημοσίευσης: 01:10

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την του μηνός Νοεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μανώλης Αδοντάκης

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 3/11/2016

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 64847/27-10-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 

 1. Εκλογή δυο μελών της μειοψηφίας για την συγκρότηση της εκτελεστικής επιτροπής του Δήμου Χανίων ως πειθαρχικού οργάνου {Δήμαρχος}

 2. Έγκριση πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου της 18/3/2015, 2/4/2015, 27/4/2015 και 27/5/2015 {Πρόεδρος}

 3. Παραχώρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών {Δήμαρχος}

 4. Πρόσληψη δυο ατόμων δίμηνης διάρκειας ειδικότητας ΥΕ Γενικών καθηκόντων για την δομή Κοινωνικό Παντοπωλείο και δυο ατόμων ΠΕ Ψυχολόγων για το Γρ. Διαμεσολάβησης {Δήμαρχος}

 5. Έγκριση τοποθέτησης Live Web Camera {Δήμαρχος}

 6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ {Βαρουδάκης}

 7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού σχετικά με ενίσχυση Κ.Α. εξόδων προϋπολογισμού έτους 2016 που αφορούν την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων {Αλεξανδράκης}

 8. Εισηγητική έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού κατά το Γ' τρίμηνο 2016 Δήμου Χανίων {Αλεξανδράκης}

 9. Έγκριση 5ου/2016 Πρακτικού της Επιτροπής του Ν. 3463/2006 άρθρο 199 παρ.6 (αχρήστου υλικού) {Βλαζάκης}

 10. Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης αποκομιδής απορριμμάτων και τελικής διάθεσης αυτών της Αμερικάνικης Ναυτικής Ευκολίας Σούδας έτους 2017 {Φραγγεδάκης}

 11. Συμβιβαστική προσκύρωση στο ακίνητο με κτηματολογικό αριθμό 081902 στο Ο.Τ. Γ64 του σχεδίου πόλεως “Νέα Χώρα” Δήμου Χανίων (Γιαννουδάκης Μιχαήλ, Γιαννουδάκη Μαρία) {Μαράκης}

 12. Καταβολή αποζημίωσης γης στην ιδιοκτησία με Κ.Κ. 010429/ΟΤ176 σχεδίου πόλεως “ΑΓΡΟΚΗΠΙΟ ΣΟΥΔΑΣ” {Μαράκης}

 13. Παραχωρήσεις σχολικών χώρων {Ξανθουδάκης}

 14. Μεταβολή των γεωμετρικών στοιχείων των ιδιοκτησιών που βρίσκονται στη θέση “ΚΟΥΚΙΑΝΑ” στον οικισμό Περιβολίων της Δ.Ε. Θερίσου του Δήμου Χανίων {Ξανθουδάκης-Μαράκης}

 15. Μεταβολή των γεωμετρικών στοιχείων των ιδιοκτησιών που βρίσκονται στη θέση “ΚΑΣΤΡΟΧΩΡΙ” στον οικισμό Περιβολίων της Δ.Ε. Θερίσου του Δήμου Χανίων {Ξανθουδάκης-Μαράκης}

 16. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου “Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης οδού στον Σταλό Δ.Ε. Ν. Κυδωνίας” {Ξανθουδάκης}

 17. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: “ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ, ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ” {Ξανθουδάκης}

 18. Έγκριση μελέτης - τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ» {Ξανθουδάκης}

 19. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου “Συντήρηση οδών Δήμου Χανίων - Λακούβες” {Ξανθουδάκης}

 20. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (τακτοποιητικού) του έργου “Συντήρηση – Αποκατάσταση Υποδομών Δήμου Χανίων 2013” {Ξανθουδάκης}

 21. Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα (τακτοποιητικού) του έργου “Διαμορφώσεις οδών (Φάση Α')” {Ξανθουδάκης}

 22. Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου “Διανοίξεις – Διαμορφώσεις οδών πέριξ των Ο.Τ. 1031, 1032, 1033, 407Β, ανατολικά του Ο.Τ. 1034 και Επέκταση – Ανακατασκευή οδού Εθνικής Αντίστασης” {Ξανθουδάκης}

 23. Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “Διαπλάτυνση – Διαμόρφωση οδού Πειραιώς” {Ξανθουδάκης}

 24. Έγκριση 5ου τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου “Ανάπλαση οδού Αριστοτέλους” {Ξανθουδάκης}

 25. Έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικού) του έργου “Εφαρμογή Σχεδίου Πόλεως” {Ξανθουδάκης}

 26. Έγκριση προμήθειας ηλεκτρολογικών υλικών πινάκων διανομής {Ξανθουδάκης}

 27. Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Διαμόρφωση χώρου μνημείου Αυστραλών και Νεοζηλανδών” Δήμου Χανίων {Ξανθουδάκης}

 28. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου “Συντήρηση υποδομών οδών Δήμου Χανίων έτους 2015” {Ξανθουδάκης}

 29. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Συντήρηση υποδομών Δήμου Χανίων από Θεομηνία 2015” {Ξανθουδάκης}

 30. Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Ανάπλαση εσωτερικού οδικού δικτύου Τ.Κ. Θερίσου Δήμου Χανίων” {Ξανθουδάκης}

 31. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Αποκατάσταση δημοτικών κτιρίων παρόδου Κανεβάρο” {Ξανθουδάκης}

 32. Διοργάνωση εργασιακού πρωταθλήματος καλαθοσφαίρισης 2016-2017 {Κουκλάκης}

 33. Επιστροφή χρημάτων (Βολακάκης) {Βλαχάκης}

 34. Διαγραφή οφειλών από τέλη καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού και προστίμων τους {Βλαχάκης}