Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2016

31/3/2016, Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ. Χανίων: Στις 4/4/2016

31.03.2016 | Ώρα δημοσίευσης: 02:03

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την του μηνός Απριλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Περάκης

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΙΣ 4/4/2016

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 16936/31-3-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 

 1. Έγκριση πρακτικών συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου της 1/4/2015 και 12/6/2015 {Πρόεδρος}

 2. Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ'αριθμ. 923/2015 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2016 {Δήμαρχος}

 3. Έγκριση οδοιπορικών εξόδων Δημάρχου Χανίων για τη μετάβασή του στη Μελβούρνη της Αυστραλίας {Δήμαρχος}

 4. Καθιέρωση 24ωρης & 12ωρης λειτουργίας, καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες υπηρεσιών του Δήμου Χανίων (Τμήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης και Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων – Ληξιαρχείων Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Χανίων) {Γενικός}

 5. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου χρονικής διάρκειας 2 μηνών για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών {Γενικός}

 6. Υποχρεωτική αναμόρφωση 2016 {Αλεξανδράκης}

 7. Καθορισμός ύψους δικαιώματος πόσιμων υδάτων για το έτος 2016 {Αλεξανδράκης}

 8. Διαγραφή οφειλής από αυθαίρετο (Τσινταράκη) {Αλεξανδράκης}

 9. Διαγραφή οφειλών από εισφορά σε χρήμα (Ροίδης Στυλιανός) {Αλεξανδράκης}

 10. Διαγραφή οφειλών από εισφορά σε χρήμα (Ροίδης Αχιλλέας) {Αλεξανδράκης}

 11. Διαγραφή οφειλών από εισφορά σε χρήμα (Παπαδημητρίου) {Αλεξανδράκης}

 12. Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους κλήσεων λόγω αλλαγής ιδιοκτησίας ή εξόφλησής τους και επαναβεβαίωσή τους όπου απαιτείται {Αλεξανδράκης}

 13. Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους κλήσεων μισθωμένων οχημάτων και επαναβεβαίωσή τους {Αλεξανδράκης}

 14. Διαγραφή οφειλής από τέλη επί των ακαθαρίστων α' τριμήνου 2015 {Αλεξανδράκης}

 15. Επιστροφή χρημάτων (λιονάκης) {Αλεξανδράκης}

 16. Λοιπές παροχές σε είδος για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Χανίων – έγκριση είδους γάλακτος {Αλεξανδράκης}

 17. Τροποποίηση της υπ'αριθμ. 838/2014 απόφασης του Δ.Σ. περί ορισμού μελών του Δ.Σ. της σχολικής επιτροπής Δ/θμιας Εκπαίδευσης {Κονταξάκης}

 18. Πληρωμή δικαστικών εξόδων (Μαλανδράκη) {Φραγγεδάκης}

 19. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (τελικού τακτοποιητικού) του έργου “Οδοποιία στα Τ.Δ. Τσικαλαριών και Απτέρων” {Κεμεσίδης}

 20. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου “Κατασκευή δικτύου πυρόσβεσης και μέτρων πυρασφάλειας Δημοτικού Γηροκομείου Δήμου Χανίων” {Κεμεσίδης}

 21. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Εξωραϊσμός – Ανάπλαση πλατείας και πηγών Στύλου Δήμου Αποκορώνου” {Κεμεσίδης}

 22. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Επισκευή και Αναδιαρρύθμιση κτιρίου για χρήση Ξενώνα Φιλοξενίας (στο πλαίσιο της δράσης MIS 375253)” του Δήμου Χανίων {Κεμεσίδης}

 23. Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Οδοποιία στα Τ.Δ. Τσικαλαριών και Απτέρων” {Κεμεσίδης}

 24. Έγκριση επιστροφής χρηματικής εγγύησης κατασκευής κρασπεδόρειθρου {Κεμεσίδης}

 25. Συνδιοργάνωση επιμορφωτικού σεμιναρίου με το ΚΕΘΙ για την ευαισθητοποίηση αιρετών ή υποψήφιων γυναικών σε θέματα ισότητας και φύλου {Περράκη}

 26. Συμπλήρωση της υπ'αριθμ. 113/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου – έγκριση σχεδίου υλοποίησης με ιδία μέσα και εγχειριδίου διοικητικής, χρηματοοικονομικής και επιχειρησιακής επάρκειας {Φραγκάκης}

 27. Έγκριση παράτασης λειτουργίας της δομής Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας και των παιδιών τους, με ιδίους πόρους του Δήμου Χανίων {Φραγκάκης}

 28. Έγκριση προμήθειας υλικών, λόγω της προσωρινής φιλοξενίας των αστέγων του Δήμου Χανίων στις εγκαταστάσεις της κατασκήνωσης Καλαθά {Φραγκάκης}

 29. Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τίτλο “Υιοθέτησε ένα αδέσποτο” {Φραγκάκης}

 30. Έγκριση προγράμματος εθελοντικών στειρώσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς {Φραγκάκης}

 31. Έγκριση προμήθειας φακέλων με προπληρωμένο τέλος {Πουλιδάκης}

 32. Πρακτική άσκηση καταρτιζομένων Ι.Ε.Κ. {Πουλιδάκης}

 33. Διαγραφή επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών {Πουλιδάκης}

 34. Κατακύρωση πρακτικού κλήρωσης {Πουλιδάκης}

 35. Έγκριση παραχώρησης χρήσης έδρας (γήπεδο Περιβολίων) για την ομάδα της ΠΑΕ Πλατανιά την αγωνιστική περίοδο 2016-2017 {Αδοντάκης}

 36. Προμήθεια έγχρωμων διπλωμάτων και αφισών για τις αθλητικές διοργανώσεις του αθλητικού γραφείου του Δήμου Χανίων το έτος 2016 {Αδοντάκης}

 37. Διοργάνωση τελικής φάσης εργασιακού πρωταθλήματος καλαθοσφαίρισης 2015-2016 {Αδοντάκης}