Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2016

23/5/2016, Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης Δ. Χανίων – ΤΕΕ/ΤΔΚ για τη δημιουργία ψηφιακού παρατηρητηρίου κτηριακού αποθέματος του Δήμου Χανίων

23.05.2016 | Ώρα δημοσίευσης: 01:05

Υπογράφηκε σήμερα Δευτέρα 23/05/2016 στο Δημαρχείο Χανίων, μεταξύ του Δημάρχου Χανίων κ. Τάσου Βάμβουκα και του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος - Τμήματος Δυτικής Κρήτης κ. Λευτέρη Κοπάση, η Προγραμματική Σύμβαση για την «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ <ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ> ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ», παρουσία και του π. Αντιπροέδρου του ΤΕΕ/ΤΔΚ και συνεργάτη του Δημάρχου κ. Κώστα Μπροκαλάκη.

Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης είναι η δημιουργία μίας βάσης δεδομένων που θα αναφέρεται στο δημοτικό κτιριακό απόθεμα και δυνητικά θα περιέχει τον ολοκληρωμένο τεχνικό φάκελο κάθε δημοτικού ιδιόκτητου κτηρίου.

Σε πρώτη φάση θα ξεκινήσει η συλλογή και καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης συγκεκριμένων δημοτικών ακινήτων (κυρίως σχολικών κτιρίων και αθλητικών υποδομών), τα οποία θα υποδειχθούν από τον Δήμο Χανίων και θα παραδοθούν δύο βασικά τεχνικά στοιχεία που θα απεικονίζουν την πραγματική κατάσταση των ακινήτων και θα εντοπίζουν αδυναμίες και εκκρεμότητες, ήτοι το Αναλυτικό Σχεδιάγραμμα Υφιστάμενης Κατάστασης και η Αναλυτική Έκθεση Υφιστάμενης Κατάστασης του ακινήτου. 

Οι προαναφερόμενες δράσεις θα υποστηριχθούν από ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) στο οποίο θα μπορεί να καταχωρηθεί το συνολικό δημοτικό κτιριακό απόθεμα του Δήμου Χανίων που θα περιέχει όλες τις λεπτομέρειες και τα τεχνικά στοιχεία αναγκαία για την ύπαρξη της πλήρους και ολοκληρωμένης τεχνικής εικόνας κάθε δημοτικής κτιριακής υποδομής, με απώτερο σκοπό τον ορθότερο προγραμματισμό επεμβάσεων και δράσεων στα κτίρια αυτά.

Το Ο.Π.Σ. θα έχει δυνατότητα εισαγωγής Ομάδων Κτηρίων που χρησιμοποιούνται για την ίδια χρήση (π.χ. σχολική στέγη, υγεία και πρόνοια, υπηρεσίες, βιβλιοθήκες, πολυχώροι-εκθεσιακοί χώροι, αποθήκες κλπ), ενώ εκτός των άλλων θα περιλαμβάνει τα γενικά και ειδικά πεδία του νόμου για την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου (οικοδομική άδεια, εμβαδά, μελέτες, λειτουργίες κλπ).

 

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Δήμαρχος κ. Τάσος Βάμβουκας, μετά την υπογραφή της σύμβασης:

«Ήρθε η στιγμή να υπογραφεί μεταξύ Δήμου Χανίων και Τεχνικού Επιμελητηρίου αυτή η αναμενόμενη σύμβαση την οποία έχουμε ξεκινήσει από πέρυσι ως διαδικασία. Επειδή το μεγαλύτερο μέρος των δημοτικών κτηρίων δεν είναι τακτοποιημένο, υπάρχουν εκκρεμότητες, γι' αυτό το λόγο κρίναμε ως απαραίτητη αυτή την διαδικασία. Αποταθήκαμε στο Τεχνικό Επιμελητήριο με την εγκυρότητα του οποίου και την σφραγίδα του θα ολοκληρώσουμε την διαδικασία με βάση τις ανάγκες τις οποίες έχει θέσει ο Δήμος Χανίων όσον αφορά τα δημοτικά κτήρια και κυρίως τις σχολικές υποδομές. Αυτό εντάσσεται στα πλαίσια της γενικότερης τάξης που έχουμε αναλάβει ως Δημοτική Αρχή να βάλουμε στον Δήμο και προφανώς δεν μπορεί κανείς να συζητεί για τάξη αν δεν γνωρίζει την περιουσία του. Θέλω να ευχαριστήσω την διοίκηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου και την προηγούμενη με τον κ. Γιάννη Στρογγυλό και την σημερινή με τον κ. Λευτέρη Κοπάση για την καλή συνεργασία που δείχνουν με τον Δήμο Χανίων στην οποία βεβαίως θα υπάρχει και συνέχεια. Έχουμε πολλά ζητήματα από κοινού να προχωρήσουμε, να αλληλοβοηθηθούμε, για το όφελος της τοπικής μας κοινωνίας».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΤΕΕ τμήματος Δυτικής Κρήτης κ Λευτέρης Κοπάσης επεσήμανε αφενός την ικανοποίησή του για την συνεργασία με τον Δήμο Χανίων έτσι όπως χτίστηκε από τον πρώην Πρόεδρο Γιάννη Στρογγυλό, τον π. Αντιπροέδρο Κώστα Μπροκαλάκη, την π. Γενική Γραμματέα Σοφία Λύκου και την Διοικούσα Επιτροπή και κατέληξε στην σημερινή υπογραφείσα προγραμματική σύμβαση, και αφετέρου την σπουδαιότητα του εγχειρήματος που έχει να προσδώσει αξιόλογη προστιθέμενη αξία στο παραγόμενο έργο προσφέροντας περαιτέρω την δυνατότητα αναζήτησης χρηματοδότησης για την αποκατάσταση εκσυγχρονισμό και αξιοποίηση των δημοτικών κτηρίων. Δεσμεύτηκε επίσης για την ολοκλήρωση του έργου στον προβλεπόμενο χρόνο χωρίς καθυστερήσεις με την συμμετοχή του συνόλου των ενδιαφερόμενων μηχανικών και την επιστημονική μας γνώση και επάρκεια.

 

p1