Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2016

19/5/2016, Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου, στις 23/5/2016

19.05.2016 | Ώρα δημοσίευσης: 02:05

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 23η του μηνός Μαΐου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μανώλης Αδοντάκης

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΙΣ 23/5/2016

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 26320/19-5-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 1. Έγκριση πρακτικών συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου της 30/1/2015 και 29/4/2015 {Πρόεδρος}

 2. Χορήγηση άδειας 3 μηνών από το Δημοτικό Συμβούλιο της Ελένης Ψυχογιού {Πρόεδρος}

 3. Τροποποίηση της υπ'αριθμ. 838/2014 απόφασης του Δ.Σ., η οποία τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ. 251/2016 απόφασης του Δ.Σ., περί ορισμού του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων” αποφάσεων Δ.Σ. περί ορισμού Διοικητικών Συμβουλίων ΝΠΔΔ {Δήμαρχος}

 4. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δυο (2) μηνών για τις εποχικές ανάγκες της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων {Δήμαρχος}

 5. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δυο (2) μηνών για την υλοποίηση του προγράμματος Ολοήμερο Οικολογικό Σχολείο την καλοκαιρινή περίοδο {Δήμαρχος}

 6. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 2016 {Δήμαρχος}

 7. Τροποποίηση της υπ'αριθμ. 916/2014 απόφασης Δ.Σ. ως προς τους εκπροσώπους του Δήμου Χανίων στις Επιτροπές Παρακολούθησης των Μελετών α) Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Νέας Κυδωνίας και β) Δήμου Ακρωτηρίου Νομού Χανίων {Δήμαρχος}

 8. Τροποποίηση της υπ'αριθμ. 915/2014 απόφασης του Δ.Σ. ως προς τους εκπροσώπους του Δήμου Χανίων στην εισηγητική επιτροπή παρακολούθησης της από 10/12/2010 Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά τη μελέτη “Αναθεώρηση & επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δήμου Χανίων και των περιαστικών Δήμων Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου και Σούδας” {Μαράκης}

 9. Έγκριση πρακτικού επιτροπής Αγροτικού Αυγούστου για τη φετινή διοργάνωση {Μαράκης}

 10. Καθορισμός χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης {Ξανθουδάκης}

 11. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου (συμβολή οδών Καλεργών και Αρχολέων) {Ξανθουδάκης}

 12. Καθορισμός αντικειμενικών τιμών και τιμών εκκίνησης δημοπρασίας αιγιαλού έτους 2016 {Βλαχάκης}

 13. Επιβολή προστίμου για εκπρόθεσμη απόδοση τέλους πόσιμων υδάτων παρελθόντων ετών {Βλαχάκης}

 14. Διαγραφή οφειλών από εισφορά σε χρήμα (Λιανοπούλου) {Βλαχάκης}

 15. Διαγραφή οφειλών από εισφορά σε χρήμα (Καλλιοντζής) {Βλαχάκης}

 16. Διαγραφή οφειλών από εισφορά σε χρήμα (Μπυράκης) {Βλαχάκης}

 17. Διαγραφή οφειλής από τέλη επί των ακαθαρίστων α' τριμήνου 2015 (Αποστολάκη) {Βλαχάκης}

 18. Διαγραφή οφειλής από τέλη καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού και προστίμων τους {Βλαχάκης}

 19. Διαγραφή οφειλής από αυθαίρετο (χρονοπούλου) {Βλαχάκης}

 20. Διαγραφή οφειλής από αυθαίρετο (Βολικάκης) {Βλαχάκης}

 21. Μεταφορά και συγχώνευση των δομών της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ που ως αντικείμενο έχουν την προσχολική αγωγή, ΚΗΦΗ, Βοήθεια στο Σπίτι, στις αντίστοιχες και ομοίου περιεχομένου δομές του ΔΟΚΟΙΠΠ {Βλαχάκης}

 22. Επιστροφή χρημάτων (Βουλγαρέλης) {Βλαχάκης}

 23. Συνδιοργάνωση του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή Δια Βίου Μάθησης – Εκπαίδευσης Ενηλίκων – Κοινοτικής Ενδυνάμωσης & Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτών με θέμα “Κρήτη – Χανιά 2016: Ο ΤΟΠΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝΕΤΑΙ Η ΠΟΛΗ ΜΑΘΑΙΝΕΙ” {Περράκη}

 24. Διοργάνωση εκδήλωσης για τον επίτιμο δημότη Χανίων – μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη {Περράκη}

 25. Πρόγραμμα εκμάθησης σκακιού για παιδιά, στις Παιδικές – Εφηβικές Βιβλιοθήκες του Δήμου Χανίων {Περράκη}

 26. Διοργάνωση 2ήμερων εκδηλώσεων με τίτλο “LOVE YOUR LOCAL MARKET” {Περράκη}

 27. Έγκριση υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου με Α/Α: 1 “Λειτουργία Ξενώνα φιλοξενίας Δήμου Χανίων” της πράξης “Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – λειτουργία Ξενώνα φιλοξενίας Δήμου Χανίων” με κωδικό ΟΠΣ 5000910 {Αλιφιεράκη}

 28. Έγκριση παράτασης μίσθωσης του κτιρίου που στεγάζεται ο Ξενώνας Φιλοξενίας Δήμου Χανίων {Αλιφιεράκη}

 29. Επιχορήγηση της “Ελληνικής εταιρίας προστασίας και αποκαταστάσεως αναπήρων παίδων - παράρτημα Χανίων - κέντρο δρ. Μαρίας Τζαμαριουδακη» {Αλιφιεράκη}

 30. Επιχορήγηση του συλλόγου “η στοργή” για τη δομή της “κέντρο ημερήσιας φροντίδας - απασχόλησης ατόμων με αναπηρία” {Αλιφιεράκη}

 31. Επιχορήγηση του συλλόγου “προστασίας αυτιστικών παιδιών Ν. Χανίων - δομή κέντρο ημερήσιας φροντίδας αυτιστικών παιδιών (Κ.Η.Φ.Α.Π.) “Μεγαλόχαρη” {Αλιφιεράκη}

 32. Επιχορήγηση του “παραρτήματος προστασίας παιδιών και νέων Χανίων” {Αλιφιεράκη}

 33. Έγκριση μελέτης – τρόπου εκτέλεσης του έργου “Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου νησίδας Περίδου Αποκορώνου Δήμου Χανίων” {Ξανθουδάκης}

 34. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Χανίων και της Περιφέρειας Κρήτης για την υλοποίηση του έργου “Ασφαλτόστρωση δρόμων περιοχής Ακρωτηρίου ΠΕΧ” {Ξανθουδάκης}

 35. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Χανίων και της Περιφέρειας Κρήτης για την υλοποίηση του έργου “Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Βαρυπέτρου και γηπέδου 5χ5 Αγ. Ιωάννη Λενταριανών του Δήμου Χανίων” {Ξανθουδάκης}

 36. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου “Αποκατάσταση προσβασιμότητας πεζοδρομίων Δήμου Χανίων 2015” {Ξανθουδάκης}

 37. Σύσταση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου “Επισκευή – Συντήρηση σχολικών κτιρίων Γ΄ φάση, χρήση 2006” Δήμου Χανίων {Ξανθουδάκης}

 38. Έγκριση προμήθειας μιας (1) συσκευής αυτόνομης πρόσβασης ατόμων με κινητικά προβλήματα στη θάλασσα {Ξανθουδάκης}

 39. Έγκριση προμήθειας ανυψωτικού μηχανήματος για τα τεχνικά συνεργεία του Δήμου Χανίων {Ξανθουδάκης}

 40. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Οδοποιία ΤΔ Τσικαλαριών και Απτέρων” {Ξανθουδάκης}

 41. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου “Κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων – χρήση 2015” {Ξανθουδάκης}

 42. Παραχώρηση χρήσης του δημοτικού γηπέδου Μοναχής Ελιάς για διεξαγωγή προπονητικού δεκαημέρου {Κουκλάκης}

 43. Παγκόσμια συνάντηση εκπαίδευσης στο Ται Τσι {Κουκλάκης}

 44. Πρακτική άσκηση καταρτιζομένων Ι.Ε.Κ. {Πουλιδάκης}