Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2016

27/5/2016, Θετική ανταπόκριση στο αίτημα του Δήμου Χανίων για την ένταξη του έργου «Σύνδεση κόμβου Μουρνιών του Β.Ο.Α.Κ. με την πόλη των Χανίων» στο νέο ΕΣΠΑ

27.05.2016 | Ώρα δημοσίευσης: 14:07

 

Ο Δήμαρχος Χανίων κ. Αναστάσιος Βάμβουκας εκφράζει την πλήρη ικανοποίησή του για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημα του Δήμου Χανίων, της 9-5-2016, σχετικά με την ένταξη του έργου «Σύνδεση κόμβου Μουρνιών του Β.Ο.Α.Κ. με την πόλη των Χανίων» (δρόμος Μουρνιές-Γογονή) προϋπολογισμού 8.348.368,76 ευρώ στο ΕΣΠΑ 2014-2020, από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Συγκεκριμένα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 5707/19-5-2016 έγγραφο, το οποίο υπογράφει η Προϊσταμένη κα. Ζωή Παπασιώπη, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης απάντησε στο αίτημα του Δήμου Χανίων ότι: «Κατά την διαδικασία αξιολόγησης ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία με το αρ. πρωτ. οικ. 5091/28-04-2016 έγγραφό μας, τα οποία και στάλθηκαν από τον δικαιούχο στην Υπηρεσία μας την 16-05-2016. Μετά την αποστολή των συμπληρωματικών στοιχείων και εφόσον κριθούν επαρκή θα προχωρήσουμε άμεσα στην ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και στην έκδοση της απόφασης ένταξης».

Μετά την πολύ θετική αυτή εξέλιξη, είναι πλέον στο τελικό στάδιο η έκδοση από την Ειδική Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ε.Τ.Π.Α. του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, της απόφασης ένταξης του έργου στο νέο Ε.Σ.Π.Α. και η άμεση έναρξη υλοποίησης των εργασιών του εξαιρετικά σημαντικού αυτού έργου για τα Χανιά.