Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2016

6/4/2016, Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το 2016

06.04.2016 | Ώρα δημοσίευσης: 21:54

Τριάντα οκτώ νέα έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 7,5 εκατομμυρίων ευρώ περιλαμβάνει το Τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Χανίων για το 2016, το οποίο εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων.

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Χανίων κ. Τάσο Βάμβουκα: «Ο προϋπολογισμός του τεχνικού προγράμματος είναι σχετικά μικρός σε σύγκριση με το μέγεθος του Καλλικρατικού Δήμου Χανίων. Επισημαίνω ότι τα έργα που προβλέπονται δεν χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ αλλά από πόρους του Δήμου. Η Δημοτική αρχή θα προσπαθήσει να διεκδικήσει περισσότερους πόρους για τον Δήμο Χανίων ενώ στο σχεδιασμό μας υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στα έργα της πόλης και τις δημοτικές ενότητες. Προχωράμε σε έργα ουσίας προς όφελος όλων των δημοτών».

Tα έργα του τεχνικού προγράμματος περιλαμβάνουν αναπλάσεις, συντηρήσεις υποδομών, κυκλοφοριακές παρεμβάσεις κ.α. Τα βασικότερα απ’ αυτά είναι:

1. Έργα στις Δημοτικές Ενότητες :

400.000 € στο Ακρωτήρι για αναπλάσεις και παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους και δρόμους

250.000 € στα Κεραμειά για παρεμβάσεις και βελτιώσεις δρόμων και κοινόχρηστων χώρων

600.000 € στους πρώην Δήμους Ν. Κυδωνίας και Θερίσου για αναπλάσεις και παρεμβάσεις κοινόχρηστων χώρων

1.040.000 € ευρώ στον πρώην Δήμο Ελ. Βενιζέλου για παρεμβάσεις που προβλέπονται από τα σχέδια πόλης

900.000 € ευρώ για παρεμβάσεις στον πρώην Δήμο Σούδας που προβλέπονται από τα σχέδια πόλης, την πλατεία Τσικαλαριών και το Φρούριο Κουλέ.  

2. Σημαντικά έργα εντός της πόλης των Χανίων συνολικού προϋπολογισμού 1,5 εκατ. ευρώ:

Διαμόρφωση Αθλητικού Κέντρου Αμπεριάς

Ανάπλαση Ακτής Παπανικολή στη Ν. Χώρα

Ανάπλαση - Αποκατάσταση προσβασιμότητας οδού Κορνάρου 

3. Παρεμβάσεις και συντηρήσεις Σχολικών Μονάδων και Αυλών Σχολείων συνολικού προϋπολογισμού 620.000 €

4. Παρεμβάσεις και συντηρήσεις αθλητικών χώρων συνολικού προϋπολογισμού 220.000 € 

5. Συντηρήσεις και ανακατασκευές παιδικών χαρών προϋπολογισμού 200.000 € 

6. Κυκλοφοριακές Παρεμβάσεις εντός του κέντρου της πόλης των Χανίων και στους Αγ. Αποστόλους.

Τέλος, επισημαίνεται ότι στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2016 υπάρχει ειδική πρόβλεψη για το έργο αποκατάστασης της Δημοτικής Αγοράς, συνολικού προϋπολογισμού 12 εκ. €.

p1