Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2016

6/4/2016, Σε διαβούλευση το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Χανίων

06.04.2016 | Ώρα δημοσίευσης: 03:04

Ο Δήμος Χανίων θέτει σε δημόσια διαβούλευση το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων του. Το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων συντάχθηκε με μέριμνα της Περιφέρειας Κρήτης και πρόκειται για τον σχεδιασμό της διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου. Περιλαμβάνει τις βασικές κατευθύνσεις του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΕΣΔΑ) και τον υφιστάμενο εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων Κρήτης (ΠΕΣΔΑΚ), καθώς και την υφιστάμενη κατάσταση και υποδομές διαχείρισης. Μετά τη διαβούλευση και τις παρατηρήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών θα εισαχθεί για έγκριση σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων.

Καλούνται οι πολίτες και οι φορείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία της διαβούλευσης, να καταθέσουν τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση karabatsakis@dedisa.gr έως και την Δευτέρα 11 Απριλίου 2016 και ώρα 15.00, προκειμένου αυτές να αξιολογηθούν.

Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Δήμου Χανίων

p1