Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2017

20/11/2017, Αποπληρωμή χρεών στο Δήμο Χανίων με ευνοϊκούς όρους έως 30/11/2017

20.11.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 11:11

 

Ο Δήμος Χανίων υπενθυμίζει ότι είναι σε εξέλιξη, η διαδικασία αποπληρωμής των χρεών, που έχουν πολίτες και επιχειρήσεις στο Δήμο κατόπιν υποβολής αιτήσεώς τους, με δυνατότητα πλήρους απαλλαγής ή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Με την πρόσφατη ψήφιση του Ν.4483/1-8-2017, δίνεται η δυνατότητα στους οφειλέτες των Δήμων από οποιαδήποτε αιτία (τέλη, πρόστιμα, φόροι, κλήσεις ΚΟΚ, εισφορές, μισθώματα, κ.λ.π.) να ρυθμίσουν τις οφειλές, που έχουν βεβαιωθεί μέχρι 30/09/2017, κατόπιν υποβολής αιτήσεώς τους, έως και σε 100 άτοκες δόσεις, με πλήρη απαλλαγή ή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους.

 

Συγκεκριμένα:

α) με εφάπαξ καταβολή απαλείφονται κατά 100% οι προσαυξήσεις/πρόστιμα.
β) από (2) έως (24) δόσεις, 80% ποσοστό απαλλαγής
γ) από (25) έως (48) δόσεις, 70% ποσοστό απαλλαγής
δ) από (49) έως (72) δόσεις, 60% ποσοστό απαλλαγής
ε) από (73) έως (100) δόσεις, 50% ποσοστό απαλλαγής

Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται στο Ταμείο του Δήμου Χανίων το αργότερο έως 30/11/2017.

Στη ρύθμιση  μπορούν, επίσης, να υπαχθούν και οφειλές, που δεν έχουν βεβαιωθεί, λόγω του ότι εκκρεμεί για αυτές δικαστική αμφισβήτηση σε οποιοδήποτε βαθμό εφόσον, στην τελευταία περίπτωση, ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή μέσα