Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2017

22/8/2017, Αποπληρωμή χρεών στο Δήμο Χανίων με ευνοϊκούς όρους

22.08.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 02:08

 

Ο Δήμος Χανίων ενημερώνει ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία αποπληρωμής των χρεών, που έχουν πολίτες και επιχειρήσεις προς τον Δήμο κατόπιν υποβολής αιτήσεώς τους, με δυνατότητα πλήρους απαλλαγής ή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Με την πρόσφατη ψήφιση του Ν.4483/1-8-2017, δίνεται η δυνατότητα στους οφειλέτες των Δήμων από οποιαδήποτε αιτία (τέλη, πρόστιμα, φόροι, κλήσεις ΚΟΚ, εισφορές, μισθώματα κλπ.) να ρυθμίσουν τις οφειλές τους και τις ήδη βεβαιωμένες και αυτές που θα βεβαιωθούν μέχρι 30/09/2017, κατόπιν υποβολής αιτήσεώς τους, έως και 100 άτοκες δόσεις, με πλήρη απαλλαγή ή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους.

Συγκεκριμένα:

α)με εφάπαξ καταβολή απαλείφονται κατά 100% οι προσαυξήσεις/πρόστιμα.
β)από (2) έως (24) δόσεις, 80% ποσοστό απαλλαγής
γ)από (25) έως (48) δόσεις, 70% ποσοστό απαλλαγής.
δ)από (49) έως (72) δόσεις, 60% ποσοστό απαλλαγής.
ε)από (73) έως (100) δόσεις, απαλλαγή ποσοστού 50%

 

Η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι ιδιαιτέρως ευνοϊκή για όλους όσους :

α. έχουν βεβαιωμένες οφειλές από οποιαδήποτε αιτία

β. εμφανίζουν διαφορά μεταξύ των πραγματικών τετραγωνικών μέτρων της οικίας τους ή της επιχείρησης τους με των δηλωμένων στη ΔΕΗ

γ. δεν έχουν δηλωμένο το μη ηλεκτροδοτούμενο ακίνητό τους για την επιβολή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.)

δ. δεν έχουν αποδώσει το τέλος παρεπιδημούντων ή το τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων (κέντρα διασκέδασης, εστιατόρια, κ.λ.π)

Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται στο Ταμείο του Δήμου Χανίων το αργότερο έως 30/11/2017, ενώ στις περιπτώσεις μη βεβαιωμένων οφειλών (περιπτώσεις β,γ,δ ) η γνωστοποίηση των στοιχείων στον Δήμο πρέπει να γίνει έως 20/9/2017, ώστε να είναι δυνατόν η βεβαίωση τους έως 30/9/2017 και στη συνέχεια η ένταξη τους στη ρύθμιση.

Σημειώνεται ότι πλέον με το Ν. 4483/1-8-17 οι οικονομικές υπηρεσίες των Δήμων έχουν πρόσβαση στα στοιχεία που τηρούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες (κτηματολόγιο ,ΔΟΥ κ.λ.π) κι αφορούν στην ακίνητη περιουσία και στο εισόδημα των υπόχρεων τους, προκειμένου να διευκολυνθούν στην είσπραξη των εσόδων τους .

Ο Δήμος Χανίων κάνοντας χρήση αυτής της δυνατότητας θα βεβαιώνει με υποχρεωτική επιβολή των νόμιμων προστίμων (πρόστιμα έως 200%) στις όποιες διαφορές εντοπίζονται στα δηλωθέντα στοιχεία (ακαθάριστα έσοδα , δηλωθέντα τετραγωνικά κ.λ.π). Επιπλέον με τον ίδιο Nόμο έγινε επαναφορά της βεβαίωσης μη οφειλής ΤΑΠ για τις μεταβιβάσεις ακινήτων, που είχε καταργηθεί το 2014 με όλες τις ανωτέρω συνέπειες στις περιπτώσεις ανακριβούς δήλωσης .

Στην περίπτωση όμως της δήλωσής τους τώρα και στο πλαίσιο του παραπάνω Νόμου, δεν θα επιβληθούν αυτά τα πρόστιμα. Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση και ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων (έως 100 ) έχουμε πλήρη απαλλαγή ή απαλλαγή κατά ποσοστό στα πρόστιμα αυτά.