Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2017

11/04/2017, Διευκρινίσεις Δήμου Χανίων για την καταβολή της μισθοδοσίας εργαζομένων του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.

11.04.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 11:19

 

Αναφορικά με δημοσιεύματα για τη μη καταβολή της μισθοδοσίας εργαζομένων του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. από τον Δήμο Χανίων διευκρινίζονται τα εξής:

 

Παρά τις γνωστές δυσκολίες, που έχουν προκληθεί από την απουσία του υπεύθυνου υπαλλήλου του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. και τη γενικότερη υποστελέχωση των Υπηρεσιών τόσο του Δήμου όσο και των Νομικών του Προσώπων, το σχετικό ένταλμα έχει αποσταλεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. για έλεγχο από τις Υπηρεσίες του κράτους από τις 31/3/2017. Οι Υπηρεσίες αυτές με τη σειρά τους, λόγω της μεταβολής της μισθοδοσίας των συγκεκριμένων υπαλλήλων, που έρχονται από τις δομές της Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ. – Κ.Α.Μ., χρειάζονται τον απαραίτητο χρόνο για τον έλεγχο των φακέλων των υπαλλήλων, γεγονός που προκαλεί καθυστερήσεις στην καταβολή της μισθοδοσίας τους.

 

Η δημοτική αρχή παρενέβη άμεσα και εγκαίρως προκειμένου να καλυφθεί η έκτακτη ανάγκη, που προέκυψε από την απουσία της υπαλλήλου, με τη μετακίνηση υπαλλήλων από άλλες ήδη υποστελεχωμένες υπηρεσίες του Δήμου στις Υπηρεσίες του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π, ο οποίος αντιμετωπίζει δομικά προβλήματα ελλιπούς στελέχωσης. Τα προβλήματα αυτά έρχονται από το παρελθόν με την έλλειψη διοικητικών και οικονομικών υπαλλήλων και σήμερα με τον περιορισμό των προσλήψεων είναι δύσκολη η αντιμετώπισή τους.

 

Σε κάθε περίπτωση καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να καταβληθεί η μισθοδοσία των υπαλλήλων το συντομότερο δυνατό, βάσει των δυνατοτήτων και των προθεσμιών, που ορίζονται από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών.