Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2017

24/03/2017, Πρόσκληση σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Χανίων (Άρθρο 88 Ν.3852/10)

24.03.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 02:03

 

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, την 29η του μηνός Μαρτίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

Εξέταση αιτημάτων για χορήγηση προεγκρίσεων άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

 

 

 

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων

 

 

 

Αθανασάκη Ειρήνη